Státní zámek Kratochvíle

Petrův Dvůr, 384 11, Netolice, Tel.: +420 388 324 380, ups.cb.kr@npu.cz
Netolice/Památky - Netolice


Popis místa
Zámek Kratochvíle - stavba, která nemá v Čechách druhé poloviny 16. století obdoby. Je výrazem okázalé velkorysosti předního velmože království Viléma z Rožmberka. Ve své konečné podobě představuje jeden z klenotů stavitelského a dekoračního umění doby renesance. Rozmarné zastavení ve shonu života. Kratochvíle je výzvou k nalézání klidu i k obnově duševních sil. V hlavní budově probíhají dlouhodobé restaurační práce a výsledkem je prakticky každoroční zušlechťování a rozšiřování průvodcovské trasy. V areálu zámku se důstojně procházejí pávi, vodní příkop obývá labutí pár. Hned za zámkem začíná první z velkých ohrad, kde místní jezdecký klub vychovává a cvičí koně. Na zámku se v současnosti střídají jiné výstavy, například ve vstupní věži zámku. Přijďte se podívat i na různá sportovní, kulturní nebo divadelní představení v interiéru či v zámecké zahradě.

Petrův Dvůr, 384 11, Netolice
Telefon: +420 388 324 380
E-mail: ups.cb.kr@npu.cz
Web: http://www.zamek-kratochvile.eu/

Naplánovat trasu

Na rovině stojící zámek Kratochvíle je patrová obdélná budova obklopená vodním příkopem. Budova náleží typologicky k italským renesančním vilám, pouze dvojitá mansardová střecha pocházející z let 1758 – 1762 je barokní. Vnější průčelí zámecké budovy s lunetovou římsou bylo zdobeno sgrafity a malbami. Obdélníkový areál zámku je vymezen zdí s baštami a renesanční branskou věží přístupnou od jihu po mostě z roku 1784, jehož poslední část byla ještě na počátku 19. století padací. Na vnějším obvodu stojí kostelík Narození Panny Marie z let 1585 – 1589, hospodářské budovy a renesanční konírny. U zámku se nachází manýristická zahrada zřízená podle lombardských vzorů, zahrnující četnou sochařskou výzdobu, kašny atd.

V přízemí zámecké budovy upoutá vstupní síň s valenou klenbou a renesančním krbem a jídelna, obojí s výmalbou s loveckými a mytologickými scénami od Georga Widmana z let 1589 – 1590. V prvním patře se nacházejí sály s bohatou štukovou výzdobou od Antonia Melany (1588) a krbem s rožmberským a pernštejnským znakem, poukazující na manželský svazek stavitele zámku Viléma z Rožmberka s Polyxenou z Pernštejna. Inventáře jsou dobové. Ústřední prostorou je velký přijímací sál zvaný "Zlatý", s mimořádně bohatou štukovou výzdobou od A. Melany. Zlatý pokoj je soukromou komnatou Viléma z Rožmberka, vyznačující se rovněž bohatou štukovou výzdobou a množstvím fresek, mezi nimiž vyniká Widmanův cyklus Život Samsonův. Soukromý charakter má i tzv. Vladařův pokoj, lunetami zaklenutá komnata zdobená štukem a figurální výmalbou. Interiér kostelíku Narození Panny Marie zdobí sedmnáct pašijových výjevů zasazených do rámů bohatě zdobených štukem.

Na místě dnešního zámku stával původně hospodářský dvůr nazývaný Leptáč, který v roce 1569 věnoval Vilém z Rožmerka regentu rožmberského dominia a známému budovateli jihočeských rybníků Jakubovi Krčínovi z Jelčan. Krčín v těchto místech postavil nový dvůr, kolem něhož zřídil rozsáhlou loveckou oboru. Takto půvabně položený dvůr se rožmberskému vladaři zalíbil natolik, že jej v roce 1579 směnil s Krčínem za městečko Sedlčany s 10 vesnicemi. Roku 1583 pověřil Vilém z Rožmberka vlašského stavitele Baldassara Maggiho z Arogna, aby mu postavil po vzoru italských vil v sousedství Leptáče nový lovecký zámek.

Zkušený rožmberský stavitel na Kratochvíli prokázal, že je schopen se ctí se zhostit úkolu, který byl architektovi cinquecenta ve střední Evropě uložen jen vyjímečně: rozvrhnout a jednotně koncipovat celý pravidelný areál - stavbu začleněnou do zahrady, komponované po italském renesančním způsobu. Maggi rozvrhl areál do velkého obdélníku s ohradní zdí prostoupenou na třech stranách izolovanými domky. Vilu neumístil do středu dispozice, ale posunul ji do přední části zahrady kolmo k hlavní ose zdůrazněné vstupní věží.  Přízemní vstupní trakt zakončil na západní straně zahradním domkem a na straně východní nevelkým kostelem. Do tohoto zahradního rozvrhu včlenil v souměrném obdélníku samostatně ohrazený vodní příkop.
 
Přímé vzory pro tento rožmberský letohrádek lze nalézt jen velmi nesnadně. Podle uspořádání přízemí obytného stavení se Maggi přiblížil jednomu z vilových návrhů Franceska di Giorgio Martini a podobná je i dispozice známé římské vily Farnesiny od B. Peruzziho z let 1505 - 1511.

Obtížné terénní podmínky, které byly dány především bažinatým podkladem, si vyžádaly zpevňování základů olšovými piloty, které za nepřítomnosti vzduchu v bahně zkameněly a staly se důležitým statickým prvkem celé stavby.

Takto náročná stavba celého areálu byla dokončena v obdivuhodně krátké době 6 let (1583 - 1589), včetně rozsáhlé malířské a štukové výzdoby, kterou byli pověřeni malíř Georg Widman a italský štukatér Antonio Melana.

V obytné budově připadl v přízemí hlavní part malíři Georgu Widmanovi, který na klenby velkého vstupního sálu převedl lovecké výjevy a zvířata z dřevořezů Josta Ammana a lovce ze série postav Hendricka Goltzia. Hlavní předlohou byly tedy dvě, ve své době vyhledávané a oblíbené knihy, vydané v letech 1569 - 1617 Tierbuch a Jagdbuch, jejichž autory byli kreslíř Johann Bocksberger a rytec Jost Amman. V patře je výzdoba myšlenkově zajímavější. Středový obraz klenby Zlatého pokoje, představující postavy starozákonní legendy o Samsonovi a Dalile, maloval Widman podle mědirytiny uzávaného rytce rudolfínské doby Rafaela Sadelera, ryté podle kreseb Jodoka a Winghe z roku 1589. Další 4 obrazy samsonovského cyklu byly však malovány později Widmanovým spolupracovníkem a jako  předloha byly opět použity ilustrace J. Bocksbergera a J. Ammana. Widmanovým dílem jsou však již postavy u okna znázorňující loutnistku, bohyni Juno s pávem a bohyni moudrosti a vítězné války Pallas Athéné. Vladařův pokoj vyzdobil Widman formou grotesky, v níž jsou s citem vplétány zvířecí a rostlinné motivy, rybky a raci, jako připomínka rybníků tolik typických pro jihočeskou krajinu.

Výzdoby Zlatého sálu vily a kostela Narození Panny Marie se ujal Antonio Melana. Patříl k družině italských mistrů, kteří v 16. století pracovali pro pány z Hradce a Rožmberka. Byl vynikajícím dekoratérem se smyslem pro detail. Ve své práci na výzdobě obytných pokojů zámku přetvořil renesanční grafiky v antizující plastické scény. Hlavní ideou programu výzdoby jsou Ctnosti, reprezentované alegorickými postavami ve dvou sériích - v Předpokoji jsou ctnosti kardinální a teologické, ve Zlatém sále ctnosti kardinální. Zde jsou umístěny ve středu klenby mezi erby čtyř žen Viléma z Rožmberka kolem ústředního Rožmberského jezdce. Zlatý sál je nejokázalejší a nejhonosnější místností zámku. Sloužil nejen k přijímání hostů, ale vzhledem ke svým výborným akustickým vlastnostem i k pořádání hudebních produkcí. Malířská výzdoba je zde omezena jen na malovanou tapetu brokátového vzoru, na výzdobu dveřních špalet a okenních výklenků. Figurání štuky Antonia Melany zcela ovládají prostor. Sled scén z římských dějin není chronologicky uspořádán, ale výjevy jsou řazeny tak, aby vhodně vyplňovaly pole klenby. Štuková výzdoba stropu i stěn Zlatého sálu byla polychromována a je z velké části zlacena. Host měl tak být při vstupu ohromen bohatstvím, uměnímilovností a vkusem majitele, jeho mocí a společenským postavením. Výzdobou a architektonickým řešením je tento sál v našem renesančním stavitelství prostorem skutečně ojedinělým.

Zámecká kaple Narození Panny Marie je jednou z mála církevních staveb z doby pozdní renesance na území Čech. Její dispozice je nevýbojná, zato interiér je bohatě členěn a liturgický význam chóru dokonce vyzdvihuje slavnostní forma. Klenby kaple jsou bohatě zdobené. V sakrálním prostoru se k střídmé dekorativní štukové složce řadí výpravný malovaný pašijový cyklus podle grafických listů Albrechta Dürera a kreseb Martena de Vos v grafickém přepisu Antonie Wiericxe.

Renesanční klenot v bažinaté krajině mezi rybníky Netolické pánve, architektonický sen romantického italského stavitele, který v cizích službách vzpomíná na vzdálený domov. Česká krajina a severoitalské kasino. Panský rozmar, který přinesl úchvatný výsledek. To je Kratochvíle.

  Otvírací dny Čas
Duben So - Ne, svátky

9:00 - 12:00

13:00 -15:30

Květen Út - Ne

9:00 - 12:00

13:00 - 15:30

Červen denně 

9:00 - 12:00

13:00 - 16:30

Červenec denně 

9:00 - 12:00

13:00 - 16:30

Srpen denně 

9:00 - 12:00

13:00 - 16:30

Září Út - Ne

9:00 - 12:00

13:00 - 15:30

Říjen So - Ne, svátky

9:00 - 12:00

13:00 -15:30

Poslední dopolední prohlídka zámku začíná ve 12.00 hodin a první odpolední prohlídka zámku začíná ve 13.00 hodin.

Začátek poslední prohlídky (15:30/16:30) je zároveň poslední možností vstupu do areálu zámku. V tuto dobu se areál zámku pro veřejnost uzavírá. Provozní doba však pokračuje vzhledem k tomu, že v tento čas začíná nejméně hodinová poslední prohlídka toho dne.

Hlavní prohlídková trasa - prohlídka renesanční vily

Grand trasa - prohlídka renesanční vily a prohlídka zámeckého kostela Narození Panny Marie

Kostel Narození Panny Marie - samostatná prohlídka zámeckého kostela (pro předem objednané organizované skupiny)

Zahrada - samostatná procházka zahradou bez průvodceHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz