Státní zámek Krásný Dvůr

439 72, Krásný Dvůr, Tel.: +420 415 210 036, hofmanova.michaela@npu.cz
Krásný Dvůr/Památky - Krásný Dvůr


Popis místa
Barokní zámek Krásný Dvůr se nachází ve stejnojmenné obci v okrese Louny. Jeho současná podoba pochází ze 17. století, kdy jej neustále vylepšoval František Josef Černín. Zámek stojí na místě dřívější tvrze, která však nebyla nikdy dostavěna, protože její majitel byl popraven za odboj proti Ferdinandu I. Rod Kolovratů nechal později na základech této tvrze vystavět renesanční vilu. V období druhé světové války zámek sloužil jako rekreační středisko Joachima Ribbentropa. Od 50. let je zámek přístupný veřejnosti.

439 72, Krásný Dvůr
Telefon: +420 415 210 036
E-mail: hofmanova.michaela@npu.cz
Web: http://www.krasny-dvur.cz

Naplánovat trasu

Nezapomenutelný Vančurův román „Konec starých časů“ je sice původně napsán pro zámek Kratochvíle, ale filmovou podobu mu dal film Jiřího Menzela, který se natáčel právě na Krásném Dvoře na Lounsku.

Stavba je obklopena rozsáhlým parkem, ve kterém se nachází další malé budovy. Jedna z nich, tzv. Panův templ, si zahrála (stejně jako zámek) ve filmu Jiřího Menzela Konec starých časů. Před jejím průčelím se odehrává hostina, na kterou přijede se svým sluhou i Alexandr Megalrogov v podání Josefa Abrháma. V zámeckém parku lze také narazit například na umělý vodopád, Sluneční nebo Gotický templ a mnoho dalších památek, které dokreslují ideu romantismu. V interiéru zámku jsou expozice vzácného porcelánu a dalšího umění.

Nejstarší písemná zmínka o Krásném Dvoře je známa z roku 1295, kdy je připomínán Vilém z Krásného Dvora. V první čtvrtině 16. století se stal majitelem Krásného Dvora Václav Pětipeský z Chýš, který započal v místech dnešního zámku budovat tzv. Horní tvrz, kterou však nedostavěl. Jako jeden z hlavních viníků stavovského odboje proti Ferdinandu I. byl v roce 1547 popraven. Stavbu v podobě renesanční vily dokončil až její nový majitel Jan ml. Mašťovský z Kolovrat. Tato vila ze 16. století a její vnitřní rozdělení tvoří základní konstrukci v dnešní hlavní zámecké budově. V držení krásnodvorského statku se poté vystřídali různí vlastníci, kteří zde ovšem neprovedli žádné významné úpravy.

Roku 1649 se koupí dostává Krásný Dvůr do majetku rodu Černínů, v jejichž držení zůstal až do roku 1945. Když se roku 1719 František Josef Černín rozhodl přebudovat vilu v zámek odpovídající soudobým nárokům bydlení, sloužila jako sýpka a skladiště hospodářských potřeb. Projekt vypracoval pražský architekt František Maxmilián Kaňka, osobní stavitel Františka Josefa Černína. Hlavní přestavba zámku probíhala v letech 1720 až 1724. Stavba byla zakomponována do okolní krajiny a stala se jejím středem, zbytky ze tří vějířovitě se rozbíhajících alejí od vstupu do zámeckého čestného dvora jsou patrné dodnes.

Koncem 18. století nechal Jan Rudolf Černín rozšířit zámeckou kapli, přistavět dvě nová schodiště a především přeměnit blízkou oboru v unikátní anglický park, který byl postupně obohacen mnoha romantickými stavbami (gloriet, Panův templ, Čínský pavilon, obelisk, novogotická rozhledna, románská brána, ...), z nichž se mnohé dodnes dochovaly.

Rod Černínů z Chudenic příležitostně obýval zámek Krásný Dvůr až do II. světové války. Za okupace využívaly zámek nacistické úřady a chvíli sloužil také k rekreačním účelům Joachima von Ribbentropa. V květnu 1945 byl tehdejší německý válečný lazaret na zámku vystřídán štábem sovětských vojsk. Posléze byl objekt přidělen Ministerstvu zemědělství, které jej předalo dále do správy Národní kulturní komisi.

Už v padesátých letech 20. století byl zámek částečně zpřístupněn veřejnosti. Od té doby zámek ještě několikrát změnil svého správce a byla rozšířena a upravena expozice dobových interiérů a historických sbírek a v současné době je veřejnosti prezentováno 18 místností.

  Otvírací dny Čas
Duben So + Ne + sv. 10:00 - 17:00
Květen Út - Ne 10:00 - 17:00
Červen Út - Ne 10:00 - 18:00
Červenec Út - Ne 10:00 - 18:00
Srpen Út - Ne 10:00 - 18:00
Září Út - Ne 10:00 - 17:00
Říjen So + Ne + sv. 10:00 - 16:00


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz