Zámek KostrčanyPopis místa
Obec Kostrčany se nachází severovýchodně od Žlutic. První zmínka o bývalé tvrzi je z roku 1360, kdy patřila bratrům Buškovi a Jordánovi. Udrželi se zde i jejich potomci až do konce 15. století. V současné době je zámek v soukromém vlastnictví a probíhají zde rekonstrukční práce.

364 53, Valeč-Kostrčany
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Zámek tvoří menší patrová nepodsklepená barokní zámecká budova na obdélném půdorysu o rozměrech asi 18 x 11 m krytá mansardovou střechou s několika vikýři.

Hlavní východní průčelí budovy je pětioké, prolomené obdélným vchodem ve středové ose a obdélnými okny s jednoduchými rámy, v přízemí doplněnými nadokenní římsou. Boční průčelí jsou prolomena po jednom stejném okně. Vnější stěny východního a severního průčelí budovy jsou členěny plochými lizénami s náznakem bosáže, ostatní průčelí jsou hladká, bez členění. K západní stěně je přistavěn drobný hranolový patrový přístavek na obdélném půdorysu z počátku 20. století, krytý valbovou střechou, který obsahuje menší užitkové prostory, přístupné vstupem, proraženým tehdy v západní stěně zámku.

Přízemí objektu je pětiprostorové. Za vstupním portálem se rozkládá chodba procházející celou šířkou budovy. Po pravé straně chodby je umístěno boční schodiště do patra. Za ním se nachází menší účelová prostora Hlavní obytné místnosti se rozkládají po obou stranách chodby těsně za vstupem. Obě místnosti osvětluje vždy dvojice oken. Za levou z nich je další o něco menší místnost, osvětlená pouze jedním oknem, prolomeným v jižní obvodové zdi. Místnosti přízemí jsou sklenuty valenými klenbami, pouze obytná místnost při jihovýchodním nároží, vlevo od vchodu, je plochostropá, krytá nově zrekonstruovaným trámovým stropem se štukovým dekorem. Patro budovy má obdobnou skladbu místností.

Zámek je v soukromém vlastnictví a není veřejně přístupný.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz