Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Komenského, 517 41, Kostelec nad Orlicí, Tel.: +420 494 323 271, info@zamekkostelecno.cz
Kostelec nad Orlicí/Památky - Kostelec nad Orlicí


Popis místa
Kolem roku 1830 nechal hrabě Josef Kinský postavit tzv. Nový zámek v překrásném empírovém slohu, a ten se společně s rozlehlým anglickým parkem stal symbolem a chloubou Kostelce. Stojí jen 1 km do častolovického zámku, hned vedle silnice č. 11. V současné době je pro návštěvníky otevřena nová zámecká expozice Život v biedermeieru umístěná ve zvýšeném přízemí a Galerie Kinský v 1. poschodí zámku, kde probíhají po celou sezonu zajímavé výstavy.
 Nový zámek také poskytl prostory městu Kostelec nad Orlicí pro dosud chybějící ucelenou muzejní expozici dokládající dávnou minulost a vývoj společenského a kulturního života města a jeho okolí.

Komenského, 517 41, Kostelec nad Orlicí
Telefon: +420 494 323 271
E-mail: info@zamekkostelecno.cz
Web: http://www.zamekkostelecno.cz

Naplánovat trasu

Zámek byl postaven v empírovém stylu v letech 1829-1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha pro hraběte Josefa Kinského, jehož rodině kostelecké panství patřilo od roku 1796.

V roce 1948 přešel zámek do majetku státu a byl zde umístěn Výzkumný ústav pro chov prasat. Roku 1980 zámek převzalo Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Pardubicích.

V roce 1992 byl zámek vrácen rodině Kinských a od té doby prošel jeho exteriér i interiér velmi náročnou rekonstrukcí.  Dochovaný mobiliář v empírovém stylu spolu s dalšími předměty z původního majetku rodiny je postupně restaurován. V na konci dubna 2012 byla otevřena zámecká expozice Život v biedermeieru, umístěná v reprezentačních místnostech prvního patra zámku.  Zámek tak byl poprvé ve své historii zpřístupněn veřejnosti. Součástí prohlídkové trasy je Zrcadlový sál, který slouží díky své skvělé akustice koncertům různých hudebních žánrů a také jako místo pro svatební obřady. Ve druhém patře se nachází Galerie Kinský a v přízemí muzejní expozice historie města Kostelec nad Orlicí.

 

Do zámecké expozice je bezbariérový přístup.
Doporučujeme však návštěvu osoby na vozíku domluvit předem s obsluhou pokladny (tel.: +420 731 326 423).

Roku 1812 se kostelecké panství spolu se sousedním borovnickým statkem stalo majetkem vedlejší větve Kinských. První držitel, syn knížete Ferdinanda, hrabě Josef Kinský, si dal postavit v r. 1829 – 1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha na západním okraji města po levé straně silnice k Častolovicím nové sídlo – empírový zámek, který na rozlišení od staršího barokního zámku nese označení nový zámek. Stojí na rovině, která se povlovně svažuje západním směrem a na jihu prudce spadá do údolí Divoké Orlice.

Tento zámek byl skutečným rodinným reprezentačním sídlem. Po architektonické stránce bývá srovnán s poněkud prostším pražským letohrádkem Kinských (v dnešních Petřínských sadech), který krátce předtím postavil rovněž J. Koch. Nový zámek je jednopatrová stavba obdélníkového půdorysu se suterénem a zvýšeným přízemím. V podélných průčelích je vždy po jedenácti okenních osách, v bočních po pěti. Oboustranný středový rizalit má v podélných průčelích tři okenní osy a je opatřen na obou stranách předsunutým portikem, jehož sloupy před hlavním průčelím jsou do úrovně prvního poschodí, kdežto na zahradní straně dosahují téměř výšky budovy. Ve zvýšeném přízemí byly umístěny reprezentační místnosti, především velký sál s bohatým štukovým stropem, klubovny, pracovna a také velká, původně pozdně empírová knihovna, dnes zařízená pseudoempírově. První poschodí bylo určeno obytným účelům. Původně v něm byla také zámecká kaple, která však byla přemístěna ještě v 19. století do klenuté místnosti v suterénu. V kapli je oltářní obraz Madony na trůně s děťátkem, malovaný na dubové desce, dílo významného českého malíře první poloviny 19. století Františka Ttkadlíka, a kamenná soška Madony od Emanuela Maxe.

Kostelecký nový zámek se řadí k nejhodnotnějším empírovým stavbám svého druhu u nás. Kolem je rozsáhlý anglický park (42 ha), který vznikl současně se zámkem; je přírodní rezervací, v níž rostou také některé vzácné stromy. Zámek a park tvoří harmonický, jednotně řešený komplex, u nás ojedinělý. R. 1847 byly u zámku postaveny podle návrhu E. Christena hospodářské budovy.

V době stavby nového zámku náležely ke kosteleckému panství, s nímž byl r. 1830 spojen i bývalý borovnický statek, 23 vesnice. Město Kostelec nad Orlicí mělo od konce 18. století regulovaný magistrát a nepodléhalo tedy patrimoniální správě.

Nový zámek byl sídlem rodiny Kinských do r. 1945. Poté byl ve správě Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody Východočeského kraje v Pardubicích.

  Otvírací dny Čas
Duben, Říjen So + Ne 9:00 - 17:00
Květen - Září Út - Ne 9:00 - 17:00

Ve státní svátky je zámek otevřen.

V době konání svatebních obřadů je provoz zámku omezen.

 

 

Prohlídky se konají každou hodinu. Během měsíců červenec a srpen každou půlhodinu, případně hodinu (podle počtu návštěvníků). Doba prohlídky je cca 45 minut.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz