Zámek Kopidlno

Hilmarovo náměstí, 507 32, Kopidlno, Tel.: +420 493 655 682, podatelna@kopidlno.cz
Kopidlno/Památky - Kopidlno


Popis místa
Pseudorenesanční zámek Kopidlno se nachází v okrese Jičín. Zámek stojí při jihovýchodní straně náměstí Kopidlna na začátku rozsáhlého parku při hrázi zámeckého rybníka. Vstup do zámeckého parku je přímo z náměstí v Kopidlně. Zámek není veřejnosti přístupný. V zámeckém vězení byl vězněn myslivec a údajný kacíř Tomáš Svoboda, jehož osud zachytil Alois Jirásek ve svém románu Temno.

Hilmarovo náměstí, 507 32, Kopidlno
Telefon: +420 493 655 682
E-mail: podatelna@kopidlno.cz
Web: http://www.kopidlno.cz/zamek/d-123343

Naplánovat trasu

Zámek je čtyřkřídlá, převážně dvoupatrová budova s uzavřeným nádvořím s přízemními do nádvoří obrácenými, dnes zasklenými pilířovými arkádami. Průčelí jižního křídla se vstupním portálem je zdobeno bosáží a slunečními hodinami. Přízemí je převážně klenuté, patra plochostropá.

Východní křídlo, poslední dostavovaná část zámku, je obrácené k zámeckému rybníku, tvořené jen spojovací galerií, oddělující nádvoří od parku chodbou, která je v přízemí i patře prolomena arkádami. V zámku bývala kaple sv. Františka Serafinského.

U hlavní brány zámku stojí pomník myslivce Tomáše Svobody (tj. postava z Jiráskova románu Temno), popraveného v Kopidlně dne 4. 6. 1728.

Byl pro svou víru prohlášen za kacíře, sťat a následně spálen. Před popravou byl vězněn právě na zámku v Kopidlně. Před zámkem má svůj pomník a u hostince při nádraží můžeme ještě najít popravčí kámen.

Od roku 1948 je zámek účelově využit jako sídlo SZaŠ, SOU a OU Kopidlno. Vnitřní prostory jsou tudíž upraveny pro potřeby školy. Původní dispozice z poslední přestavby zámku je však v podstatě zachována.

Ve dvou místnostech ve druhém patře západního křídla jsou zachovány dřevěné kazetové stropy pocházející z druhé poloviny 19. století, tedy z doby poslední přestavby.

Dominantou města Kopidlna je zámek z poloviny 16. století, který byl přestavěn z dřívější vodní tvrze. Jako původní majitel vodní tvrze je uváděn Petr Kopidlanský. Počátkem 16. století byla tvrz vypálena a v roce 1527 ji koupil Václav Haugvic z Biskupic. Ten zřejmě započal s přestavbou na pohodlnější zámecké sídlo.

Dokončení stavby se předpokládá okolo roku 1559, za Kryštofa Robmhápa ze Suché. Ve druhé polovině 16. století byl založen také zdejší zámecký rybník. Různé stavební úpravy probíhaly i za Jana Rudolfa Trčka, který panství vlastnil od roku 1614. Dalším vlastníkem byl Albrecht z Valdštejna, panství tak po roce 1634 propadlo konfiskaci.

Od roku 1638 se sídlo stalo dědičným majetkem Šliků. Prvním vlastníkem byl Jindřich Šlik z Holiče, který opět zahájil další stavební práce, byly však dokončeny až za jeho syna Františka Arnošta Šlika. V této době dostal zámek podobu trojkřídlé budovy s nádvořím.

Roku 1875 za Ervína Šlika bylo postaveno nové východní křídlo uzavírající nádvoří a zámek získal pseudorenesanční vzhled. Po smrti Ervína Šlika získal zámek jeho příbuzný Jan Weissenwolf a po něm jeho sestra Jindřiška, provdaná do rodu Thurn - Taxis.

Po roce 1945 přešel zámek Kopidlno do majetku státu a od roku 1948 se stal sídlem zahradnické školy, která sem byla přemístěna z Chrudimi. Děti se zde učí v prostorách objektu a starají se o zámecký anglický park. Původně převážnou část parku tvořila bažantnice, ale koncem 19. století byla provedena jeho rekonstrukce podle plánů Františka Thomayera.

V parku kdysi stávala zimní zahrada, fíkovna a oranžérie.

V zámku sídlí střední škola zahradnická, zámek není veřejnosti volně přístupný.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz