Zámek Konice

Kostelní, 798 52, Konice, Tel.: +420 582 334 987, lexmanova@mekskonice.cz
Konice/Památky - Konice


Popis místa
Zámek Konice se nachází v jihovýchodní části města Konice vzdáleného severozápadně od Prostějova. Na místě dnešního zámku stála dříve tvrz, která měla za úkol chránit obchodní cesty vedoucí z Moravy a Slezska do Čech. Zámek je kulturní památkou České republiky. V zámku sídlí Městské kulturní středisko a Turistické informační centrum.

Kostelní, 798 52, Konice
Telefon: +420 582 334 987
E-mail: lexmanova@mekskonice.cz
Web: http://www.mekskonice.cz

Naplánovat trasu

Barokní zámek byl postaven v letech 1703 - 1705 olomouckým stavitelem Lukášem Glöckelem na objednávku opata premonstrátského řádu. Dříve zde stála středověká tvrz a nejznámější rod, který zde 220 let panoval, byl rod Pánů ze Švábenic.

V roce 1825 koupil zámek brněnský továrník Karel Příza a zámek sloužil jako rodinné sídlo až do roku 1945.

V západním křídle budovy s čtvercovým dvorem se nachází nejvzácnější část zámku, jídelna řádových bratří. Strop zde zdobí vzácná freska "Stolování sv. Rodiny", kterou v letech 1725-33 vytvořil Jan Jiří Etgens.

Dnes je v zámku obřadní síň se vzácnými stropními freskami, zámecká galerie, expozice zvyků a řemesel s největší sbírkou seker v České republice a informační centrum.

Zámek byl postaven v letech 1703 - 1705 olomouckým stavitelem Lukášem Glöckelem na objednávku opata premonstrátského řádu Norberta Želeckého z Počenic. Je pravděpodobné, že při stavbě bylo nějakým způsobem navázáno na starší budovu, která mohla představovat jistě vícekrát přebudované sídlo konické vrchnosti.

Jedná se o volně stojící jednopatrovou budovu, jež uzavírá přibližně čtvercový dvůr s otevřenými patrovými arkádami. Vnější fasádu obíhá kordonová římsa oddělující přízemek od patra, členěného zdvojenými pilastry.

V ose vstupního průčelí je edikulový portál, nad ním zdvojené okno s rovnou nadokenní římsou. Na římse uprostřed busta sv. Norberta, patrona řádu premonstrátů. Do patra se vstupuje reprezentačním zalamovaným schodištěm s kamennou balustrádou.

V západním křídle budovy se nachází nejvzácnější interiér zámku, někdejší jídelna řádových bratří. Její rovný strop na vysokých fabionech zdobí vzácná freska "Stolování sv. Rodiny", kterou v letech 1725-33 vytvořil Jan Jiří Etgens. Freska byla restaurována v 80. letech 20. stol. a zároveň byl interiér upraven na obřadní síň ( resp. koncertní sál).

Stropní výzdoba dalšího sálu v 1. poschodí pochází z 2. pol. 19. století a je renesancí řecké a římské antiky, tzv. pompejánské. Strop přilehlého malého sálku nese již prvky secese počátku 20. stol.

Zámek byl chodbou v 1. poschodí spojen s kostelem, chodba vedla do oratoře a odtud schodištěm do sakristie. Dnes je průchod zazděn. K zámku přiléhá bývalá Horní zahrada (dnes park) s barokní kašnou zdobenou sousoším dvou chlapců.

Před zámkem byla Dolní zahrada, kde se pěstovalo ovoce a zelenina. Naproti vchodu do zámku stojí socha sv. Floriana z roku 1740 od sochaře Ondřeje Zahnera ( 1709 - 1752).

  Otvírací dny Čas
Leden - květen Po - Pá 9:00 - 16:00
Červen - srpen Po - Pá 9:00 - 16:00
  So 9:00 - 17:00
  Ne 14:00 - 17:00
Září - prosinec Po - Pá 9:00 - 16:00

Prohlídka zámkuHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz