Zámek Komorní Hrádek

Komorní Hrádek, 257 24, Chocerady, Tel.: +420 317 792 266, svs.kh@seznam.cz
Chocerady/Památky - Chocerady


Popis místa
Renesanční zámek Komorní Hrádek stojí uprostřed lesa vysoko nad levým břehem řeky Sázavy. Předchůdcem zámku byl gotický hrad Čejchanov, který vznikl koncem 13. století. Přímo pod Komorním Hrádkem je jeho zřícenina. Novodobě upraven na vojenské školící středisko.

Komorní Hrádek, 257 24, Chocerady
Telefon: +420 317 792 266
E-mail: svs.kh@seznam.cz
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Komorní Hrádek je původně renesanční zámek rozšířený barokně. Novodobě je upraven na vojenské školicí středisko. Kolem zámku se rozprostírá park s romantickými stavbami. Starší část objektu je čtyřkřídlá, dvoupatrová budova s rokokovou kaplí z roku 1758 a renesanční sgrafitovou výzdobou fasád. Mladší část je trojkřídlá, patrová, s dvorní arkádovou chodbou. Reprezentační salony a Velký sál jsou vyzdobené bohatou vrcholně barokní štukaturou a renesančními ornamentálními nástěnnými malbami.

Expozice zámku zahrnuje Modrý salonek a hernu, Rytířský sál, Zelený a Zlatý salonek, Holandský salon a Zbrojnici. Součástí památky je rokoková zámecká kaple a zámecký archiv.

Gotický hrad

Předchůdcem zámku byl gotický hrad Čejchanov, který vznikl po roce 1300 a jehož zbytky se zachovaly dodnes asi 200 - 300 m západně od zámku. Název dostal po jednom ze svých držitelů panu Čejchanovi z Chocerad. Na konci 14. století se Čejchanova zmocnil rytíř Jan Zoul z Ostředka, který zde pořádal loupeživé výpady. V důsledku toho byl hrad později rozbořen a zničen. Pak již nedošlo k obnově sídla, zůstaly jen zbytky příkopů a valů. Koncem roku 1412 převzal panství konšel Racek Kobyla z Dvorce, který dostal od krále souhlas k postavení hradu Veselí nad Sázavou. Jak tento hrad vypadal, není doposud známo. Původní gotický hrad měl asi tři jednopatrová křídla.

Renesanční zámek

Starší část zámku Komorního Hrádku s okrouhlou jihozápadní fasádou byla postavena ve druhé polovině 16. století za Jana z Valdštejna, jako čtyřkřídlá stavba, okolo přibližně čtvercového nádvoří. Po Janově smrti jej zdědil syn Adam. V této době byl zde vystavěn pivovar, dodnes je na jeho západním průčelí autentický sgrafitový letopočet 1590. U zámku byly také dvě chmelnice. Po smrti Adama roku 1638 začal spravovat hrádecké panství jeho syn Jan Viktorín. Ten dal zřídit u cesty z choceradské Malé Strany čtyřbokou kapli Čtrnácti svatých pomocníků. Počátkem 17. století byla přistavěna ještě mladší trojkřídlá část zámku na západní straně.

V rukou Valdštejnů zůstal Hrádek do roku 1733, kdy bylo panství prodáno hraběti Janu Adolfovi von Metsch. Po jeho smrti přešlo sídlo na rod Khevenhüllerů a od té doby až do roku 1945 patřil Komorní Hrádek příslušníkům rodu Khevenhüllerů-Metschů. Po druhé světové válce byl zámek zkonfiskován a přidělen do správy Ministerstva národní obrany. Vznikla zde vojenská ozdravovna a později Vojenská politická škola. Většina zámeckého vybavení byla zničena a zámek zchátral. Dnes je objekt v rukou ČR.

Zámek slouží jako školící středisko Ministerstva obrany ČR, veřejnosti není přístupný, vyjma dne otevřených dveří (první sobota v září).Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz