Zámek Koloděje

Podzámecká, 190 16, Praha 9
Praha 9/Památky - Praha 9


Popis místa
Na zámku v pražských Kolodějích sídlili například pánové z Valdštejna, z Lichtenštejna a dokonce i první prezident Československé republiky T. G. Masaryk. Jedná se o barokní zámeckou stavbu, která vznikla postupnými přestavbami z původní gotické tvrze. Zámek je chráněn jako kulturní památka České republiky a v současné době je veřejnosti nepřístupný.

Podzámecká, 190 16, Praha 9
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: http://www.praha-kolodeje.cz

Naplánovat trasu

Zámek v Kolodějích stojí na místě bývalé středověké tvrze, kterou podle dochovaných spisů přestavěli majitelé na honosnější sídlo v 16. století. Poslední stavební úpravy byly provedeny na konci 19. století, kdy byl zámek přestavěn v empirickém slohu.

Po požáru v roce 1911 byl zámekzrekonstruován a bylo zmodernizováno jeho zařízení – byla zde zavedena elektřina, vodovod atd.

Během druhé světové války sloužilo toto sídlo jako útočiště členům vlády a byly zde uskladněny obrazy z Národní galerie. Zámek byl v roce 1945 zkonfiskován jeho majiteli Antonínu Kumperovi vědomým zneužitím dekretů prezidenta Beneše.

V 50. letech na zámku sídlila pohraniční stráž a Státní bezpečnost a úřadovala odsud vláda.

V roce 2010 odkoupil tuto kulturní památku do soukromého vlastnictví majitel Třineckých železáren Tomáš Chrenek, který zámek začal opravovat. Veřejnosti však zůstává zatím uzavřen.

Vzhledem k tomu, že je zámek situován v dobré vzdálenosti od hlavního města, nabízí jeho okolí bohatou nabídku kulturního vyžití. Nachází se tady několik přírodních parků, jako jsou Klánovice-Čihadla, Škvorecká obora-Králičina nebo Rokytka.

Z historických památek pak můžete navštívit tvrz Dubeč s Panskou zahradou, tvrz Královice nebo třeba zámek v Uhříněvsi.

Starší historii  Koloděj je možno sledovat na dějinách hradu a později zámku.  Středověká  podoba hradu není známa a  můžeme na ni usuzovat z rytiny z roku 1800 podle Wolfovy kresby v Herbenových  Böhmens Burgen, která zachy zámek před přestavbou v roce 1806. 

Romanticky  laděná rytina zachycuje  zámek při pohledu z obory přes mlýnský rybník. Je  dobře patrná charakteristická  poloha hradu nad údolím, kterou zcela setřela přestavba z roku 1806.  Zámku dominuje  vysoká okrouhlá  věž, která patřila jistě k nejstarší stavební fázi.  
 
Středověký  původ mohly mít i sklepy s brankou vedoucí k rybníku a  ohradní zdi.  Levé křídlo s vysokou stanovou střechou vrcholící skupinou komínů v sobě zřejmě skrývalo velkou kuchyň známou z řady hradů. Příkop středověkého opevnění je přemostěn dnešní terasou před hlavním vchodem do zámku.

Na zámku v Kolodějích je vystavena kopie plánu z doby před přestavbou v roce 1806, na které je dobře patrná okrouhlá věž. Zdá se, že vysoká věž byla pro kolodějský hrad typická. Z výškového schematu je patrné, že z věže bylo vidět na sousední hrady.  V narovnání synů Rouse z Vražkova z roku 1585 je zmiňována věž, most a studnice, které měli  užívat společně.

Vlastníci zámku

1346 - Rokycanští

1356 - 1359 - Mikuláš Rytíř

1359 - 1375 - Jan Jindřich, markrabě  moravský

1392 - po 1436 - Rotlevové

1518 - Vilém Kostka z Postupic

1518 - 1545 - Václav Mandelík z Chrástu

1545 - 1549 - Gabriel Klenovský ze Ptení,  mistr Tomáš z Javořice a Albrecht Lhotický ze Lhotic

1549 - 1563 - Anežka Závěřická z Milhostic

1563 - 1586 - Rousínové z  Vražkova

1586 - 1588 - Jan z Lobkovic, Vilém st. Malovec, Václav Homut z Harasova a jeho manž. Eva  Malovcová

1588 - 1589 - Vilém starší Malovec

1589 - 1597 - Jaroslav Smiřický ze  Smiřic

1597 - 1604 - Kateřina z Házmburka

1604 - 1623 - Smiřičtí ze Smiřic

1623 - 1918 - z Lichtenštejna

1927 - 1937 - Vladimír a Anna Holekovi

1937 - 1946 - Ing. Antonín Kumpera

1946 - 1992 - Československá republika

1993 - 2010 - Česká republika

od 2010 - Tomáš Chrenek

Zámek není přístupný veřejnosti.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz