Zámek Klečůvka

Klečůvka, 763 11, Zlín, Tel.: +420 577 901 132, soka_zlin@mza.cz
Zlín/Památky - Zlín


Popis místa
Dominantou obce Klečůvka je bezesporu malebný klasicistní zámek ve svahu nad centrem obce. Rozkládá se uprostřed udržovaného lesoparku. V zámku a přilehlých moderně upravených budovách depozitáře je umístěn oblastní zlínský archiv. Park kolem zámku je volně přístupný veřejnosti. Zámek má vyhrazené návštěvní hodiny.

Klečůvka, 763 11, Zlín
Telefon: +420 577 901 132
E-mail: soka_zlin@mza.cz
Web: http://www.mza.cz/zlin

Naplánovat trasu

Jednopatrový dvojkřídlý objekt na půdorysu písmene L má hlavní budovu situovanou na severojižní ose, krátké boční křídlo na severní straně vybíhá směrem k východu. Hlavní průčelí o jedenácti okenních osách je obráceno k návsi a rozčleněním jeho plochy vysokými pilastry získává celá fasáda reprezentativní charakter.

Roku 1945 převzala zámek obec a umístila do něj školu. Od roku 1961 sídlí v zámku okresní archiv. Rozsáhlých stavebních úprav se zámecký areál dočkal v polovině 90. let 20. století. Zchátralé budovy dvora pod zámkem byly odstraněny a na jejich místě vyrostl moderní depozitář. Opraven byl i samotný zámek.

Otevřeno celoročně Čas
Po + St 7:00 – 16:00


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz