Zámek Karlov (Hartmanice)

341 42, Hartmanice
Hartmanice/Památky - Hartmanice


Popis místa
Zámek Karlov, dříve Karlohof byl postaven až počátkem 19. století. Za dobu své existence prošel několika stavebními úpravami, až do současného stavu. Dnes patří Armádě České republiky a slouží ke školícím a rekreačním účelům příslušníků a zaměstnanců armády. Veřejnosti je přístupný pouze z vnějšku.

341 42, Hartmanice
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Počátkem 19. století byla na místě staré kolonizační usedlosti postavena nová horská usedlost, nazývaná po majiteli Karlohof – Karlův dvůr. Usedlost zakoupil tehdejší rakouský ministr železnic Henschl se záměrem postavit zde malý zámek.

První přístavbou k usedlosti (1810) byla konírna a byty pro šafáře a kočího. Teprve kolem roku 1842 bylo započato s vlastní výstavbou zámku, později několikrát upravovaného, kdy konečná podoba je z roku 1868. Zámeček byl využíván majiteli hlavně v letním období.

V pohnutých dobách kolem roku 1938 byl zámeček střediskem místních nacisticky smýšlejících Němců, usilujících o odtržení pohraničí a rozbití Československé republiky. V této době byla naše armáda v oblasti Hartmanic, Dolního Krušce a Annína připravena v pohraničních opevněních (bunkrech) odrazit německý útok. Po podepsání mnichovského diktátu došlo k evakuaci obyvatel z této oblasti. Henschl se projevoval jako fanatický zastánce nacismu a když 8. října 1938 vstupovala hitlerovská německá armáda do Hartmanic, byl první, kdo ji uvítal.

V poválečných letech objekt karlovského zámku často střídal majitele. Od r. 1952 po zřízení Vojenského újezdu Dobrá voda byl objekt postoupen Ministerstvu národní obrany, které jej předalo národnímu podniku Vojenské lesy a statky v Hartmanicích k hospodářskému využíván a následně přebudován na rekreační zařízení, které tímto účelem slouží dodnes.

Zámek slouží jako školící středisko armády ČR, exteriéry jsou přístupné.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz