Dvůr Kalec

Kalec, 331 65, Žihle, Tel.: +420 373 312 128
Žihle/Památky - Žihle


Popis místa
Kalec v katastru obce Žihle severně od Plzně je spíše hospodářským dvorem s centrální částí v podobě zámečku než zámkem jako takovým. Založil ho řád cisterciáků z kláštera v Plasích na místě vesnice známé již od roku 1234. Hospodářským účelům slouží dvůr dodnes.

Kalec, 331 65, Žihle
Telefon: +420 373 312 128
E-mail: Nevyplněno
Web: http://www.kalec.cz/

Naplánovat trasu

Původně stávala na tomto místě jako v mnoha dalších případech tvrz, v tomto případě zemanská, která se ale nedochovala. Před třicetiletou válkou získal zdejší panství Adam Ferdinand Údrčský z Údrče. V době stavovského povstání hlasoval pro zvolení Fridricha Falckého českým králem, kvůli tomu mu byl roku 1623 majetek zabaven. Císař Ferdinand II. tento majetek, tedy vesnici, poplužní dvůr a mlýn, věnoval klášteru v Plasích. Během třicetileté války pak Plasy a Kalec vyplenili husaři a pak Švédové.Dvůr se zámečkem pak v letech 1710 až 1716 v barokním stylu obnovil opat Evžen Tytl a jeho řád zde postavil i kapli svaté Markéty. Autorství projektu je připisováno podle architektonického rukopisu J. B. Santinimu-Aichelovi, který s klášterem v Plasích prokazatelně dlouhodobě spolupracoval. Dvůr má podobu pětiúhelníku.

V jednom z vrcholů zámečku je úzká a vysoká budova se dvěma obytnými patry, nad kterými jsou ještě tři patra sýpek. Původně měl na střeše ještě cibulovitou věžičku, ta se však nedochovala. Po stranách na něj navazují dvě dvoupatrová obytná křídla.

Protější strana je tvořena čistě hospodářskými budovami stájemi a kravíny. Je zakončeno ohradní zdí s branou. Poblíž bydleli svého času šafář a ovčák.

Klášter byl spolu s dalšími v roce 1785 zrušen císařem Josefem II. a jeho majetek přešel do náboženského fondu. O dva roky později Kalec koupil Prokop Lažanský z Bukové. Posledními majiteli byla rodina Brčků, kterým byl při kolektivizaci v 50. letech znárodněn a v 90. letech 20. století v restituci vrácen. Ti dvůr i zámeček postupně opravili.

Zámeček je v soukromém vlastnictví, není veřejnosti volně přístupný.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz