Zámek Jindřichovice

341 42, Jindřichovice, Tel.: +420 376 594 304, veronika.chroustova@seznam.cz
Jindřichovice/Památky - Jindřichovice


Popis místa
Zámek Jindřichovice se nachází v klidném pošumaví, v těsném sousedství zámeckého rybníka, jen necelých 5 km od Velhartic. Nově opravený areál „Starého zámku“ – původní tvrze i pozdější novostavby z 18. stol. „Nového zámku“ určitě stojí za shlédnutí. V 19. stol. byl dokonce Nový zámek spojen se Starým zámkem krytou chodbou v patře - mostem, který se však nedochoval. Dnes zámek slouží jako penzion.

341 42, Jindřichovice
Telefon: +420 376 594 304
E-mail: veronika.chroustova@seznam.cz
Web: http://www.zamek-jindrichovice.cz

Naplánovat trasu

V roce 1672 byla jindřichovická tvrz přestavěna hrabětem Janem Hartvíkem Nosticem na raně barokní zámek.

Při přestavbě ve druhé polovině 19. století dostala budova svoji současnou pseudogotickou podobu. Až do roku 1945 zámek patřil rodu Nosticů, v současnosti zde sídlí okresní archiv. Po rekonstrukci na přelomu 20. a 21. století se stal dominantou obce.

První zmínka o vsi je z roku 1381, kdy tu zemřel Drha, kterému se přezdívalo Černobýl a Dobrohost. Část vsi vlastnil také Přibík, který zemřel roku 1382. Ze vsi pocházel i Oldřich, kterého zajal Oldřich z Rožmberka. Oldřich z Jindřichovic byl vězněn na Novém hradě. Posléze byl propuštěn. Drslav z Jindřichovic byl v letech 1397-1418 purkrabím ve Velharticích. Drslav byl pravděpodobně synem Oldřicha. Jan Jalovic z Jindřichovic si roku 1411 vzal Lidmilu, která věnem získala Újezd. Bydlel tu Petr z Jindřichovic, řečený z Velhartic, roku 1455 tu žila šedesátiletá panna Kateřina, Jan z Jindřichovic držel roku 1450 Hradec. Od poloviny 15. století vlastnil statek a tvrz Stach z Běšin. Po něm se statek stal majetkem Mikuláše z Ledče, který byl prvním královským písařem. Roku 1479 vlastnil statek Vyntíř z Vlčkovic. Roku 1516 byla tvrz rozdělena mezi Vyntířovi syny. Mareš a Beneš si rozpůlili tvrz, dvůr, ves Jindřichovice a ves Brod. Mareš koupil později i druhou polovinu. Celý majetek prodal Mikuláši Ucháčkovi z Krčína, který roku 1543 zemřel a zanechává po sobě dvě dcery Uršulu a Dorotu. Dorota získala Jindřichovice, Uršula Brod s velkým rybníkem. Uršula si vzala Sezimu Protibořského z Vrtby.

Jindřichovice získal její syn Václav z Vrtby. Po Václavově smrti vlastní statek jeho bratr Jan. Ten roku 1609 předal Jindřichovice tvrz, dvůr a ves, vsi Brod, Sluhov, Úloh a Hory Matky Boží svému synovi Janovi Hroznatovi, který se účastnil povstání. Od roku 1631 vlastnili statky bratři Jan Adam a Sezima Jan. Později vlastnil Sezima statky sám. Po něm nastoupil jeho synovec Beneš Hroznata, který byl pánem v Třebomyslicích. Beneš Hroznata zemřel roku 1686, statek měl získat jeho syn Jan Václav. Než se stal Jan Václav plnoletým, byly Jindřichovice roku 1689 prodány Jiřímu Vojtěchovi Janovskému z Janovic na Oselci a Kotouni a jeho manželce Markétě z Dobrše.

Od roku 1796 vlastnili statek Kryštof Volkman. Jeho syn František prodal statek roku 1826 Aloisii Helversenové z Helvershaimu. Do roku 1945 se vystřídalo ještě několik majitelů.Posledním z nich byl iJan Novák, jenž byl nucen v roce 1951 opustit republiku. Poté zámek přešel do rukou Státních statků a ZD. V celé éře socialismu byl zámek postupně devastován, až z něj zbyla pouze ruina. V roce 1999 byl zámek vrácen synovi původního majitele. Od něj v roce 200 zámek odkoupili manželé Chroustovi a počali s postupnou rekonstrukcí. První hosté přijeli na dovolenou v červenci 2004.

Zámek slouží jako penzion, veřejnosti není volně přístupný.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz