Zámek Jemniště

Postupice, 257 01, Jemniště, Tel.: +420 737 037 372, kamila@jemniste.cz
Jemniště/Památky - Jemniště


Popis místa
Zámek Jemniště nedaleko středočeské obce Postupice je postaven ve stylu vrcholného baroka. Někdy je také nazýván Jemniště – nový zámek, neboť nedaleko stojí stará jemnišťská tvrz, obklopená vodním příkopem. Milovníkům barokních zámků lze Jemniště určitě doporučit. Část zámku je speciálně upravena k zorganizování zásnub a ke svatebním obřadům - jak církevním, tak civilním. Zámek obklopuje nádherná zahrada.

Postupice, 257 01, Jemniště
Telefon: +420 737 037 372
E-mail: kamila@jemniste.cz
Web: http://www.jemniste.cz

Naplánovat trasu

Prvním sídlem pánů z Jemniště byla původně vodní tvrz ze 14. století, přestavená v 16. století na renesanční zámek, který po dokončení nového zámku sloužil jako ubytování pro zámecké úředníky. Během 18. století získal jemnišťské panství František Adam z Trauttmansdorffu, který západně od starého zámku nechal vybudovat nové, pohodlnější sídlo. Nový zámek Jemniště v roce 1754 postihl požár. Zámek byl postupně opravován a upravován.

V roce 1773 získal zámek sňatkem hrabě Jindřich Rottenhan. V té době se jemnišťské panství stalo důležitým střediskem bavlnářského průmyslu. Hrabě nechal na zámku provést stavební úpravy v klasicistním slohu a založil přírodní anglický park. Na zámku se pak vystřídalo mnoho majitelů, než ho roku 1868 koupil rod Šternberků, v jejichž vlastnictví zámek zůstal až do roku 1943.

Po druhé světové válce připadlo panství státu. V letech 1953 až 1961 byla na zámku Jemniště instalována výstava odívání a později expozice benešovského muzea. Po roce 1989 bylo Jemniště navráceno rodině Šternberků. Jeho nynější majitel Jiří Šternberk se svou rodinou celoročně obývá levé křídlo zámku.

1. zpráva o Jemništi pochází z roku 1381. V té době bylo panství v majetku Beneše z Cimburka, který se podle zdejší vsi začal psát z Jemniště. Panským sídlem tehdy pochopitelně nebyl tento zámek, ale tvrz obklopená vodním příkopem, která se dodnes nachází v nedaleké vsi.

Roku 1717 koupil jemnišťské panství hrabě František Adam z Trauttmansdorffu (+1762), původem ze staré štýrské rodiny. Jeho vkusu a nárokům již zámek ve vesnici nevyhovoval,proto nechal kolem roku 1724 na nedalekém pahorku vybudovat nový zámek, který měl lépe odpovídat jeho vkusu i postavení předního šlechtice.

Autorem projektu byl slavný český architekt František Maxmilián Kaňka. Stavba postupovala velmi rychle. V říjnu 1725 byl zámek dokončen natolik, že už mohlo dojít ke slavnostnímu vysvěcení zámecké kaple. Roku 1754 zámek zcela vyhořel, nepoškozena zůstala jen zámecká kaple sv.Josefa. František A.Trauttmansdorff proto nechal celý zámek přestavět a nově vybavit.

Na přelomu 18. a 19. století byla barokní zahrada přeměněna v romantický anglický park. Jedinou připomínkou někdejšího francouzského parku je tak úprava čestného dvora a nově založený libosad na pravé straně zámku.

Protože F. A. T. nezanechal potomky, odkázal Jemniště svému příbuznému Josefu Václavu Trauttmansdorffovi, který ale zemřel záhy po něm. Majitelkou Jemniště se tak stala vdova Gabriela, rozená Czerninová,která se provdala za hraběte Jindřicha Františka Rottenhana, vysokého zemského úředníka.

V průběhu 19. století se v držení zámku vystřídalo několik majitelů.

Důležitú zlom nastal za doby, kdy zámek vlastnili Sita a Františkem Mensdorffovi. Ti Jemniště vlastnili Jemniště až do roku 1943. Protože po okupaci českých zemí odmítli přistoupit k německé národnosti, byli (podobně jako Tereziin bratr Jiří Douglas) vystaveni všemožné perzekuci. K nejméně příjemné události došlo roku 1943. Majitel nedalekého panství Tloskov na Neveklovsku, kde německá správa zřídila cvičiště vojsk SS, Oskar Daněk von Esse (potomek zakladatele ČKD Vincence Daňka) získal jako říšský občan právo na náhradu.Vybral si Jemniště.

V květnu 1945 bylo Jemniště "osvobozeno" sovětskými vojsky z armádní skupiny generála Malinovského. Vojáci si však na zámku, který tehdy patřil Němcům, počínali jako na dobytém území a tak z původního inventáře proto mnoho nezbylo.

Roku 1951 byl znovu znárodněn, tentokrát komunistickým režimem.

Sita Mensdorffová žila až do své smrti (1985) v nedalekých Postupicích. Její manžel František zemřel roku 1991. Protože byli bezdětní, zdědil nárok na Jemniště jejich synovec, Jan Bosko Sternberg . Do rukou Sternbegů se zámek s velkostatkem navrátil roku 1995.

Současným majitelem Jemniště je jeho syn Jiří, který se svou rodinou obývá levé křídlo zámku.

  Otvírací dny Čas
Duben So - Ne + sv. 10:00 - 16:30
Květen So - Ne + sv. 10:00 - 16:30
Červen Út - Ne 10:00 - 17:30
Červenec Po - Ne 9:00 - 18:30
Srpen Po - Ne 9:00 - 18:30
Září Út - Ne 10:00 - 17:30
Říjen So - Ne + sv. 10:00 - 17:30


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz