Státní zámek Jánský Vrch

Pod Zámkem, 790 70, Javorník, Tel.: +420 584 440 286, danielova.katerina@npu.cz
Javorník/Památky - Javorník


Popis místa
Že se blížíte k městu Javorník a jeho dominantě, zámku Jánský Vrch, poznáte bezpečně už z dálky. Zámek se majestátně vypíná na skále nad městem a je z něj nádherný výhled do okolí. Jánský Vrch je jako deník architektonických stylů, které se u nás vystřídaly, je na něm jasně patrná gotika, renesance i baroko. Město Javorník se zámkem najdete v nejsevernějším výběžku Olomouckého kraje.

Pod Zámkem, 790 70, Javorník
Telefon: +420 584 440 286
E-mail: danielova.katerina@npu.cz
Web: http://www.janskyvrch.cz/

Naplánovat trasu

Původní hrad, který předcházel nynějšímu zámku, byl postaven pravděpodobně na přelomu 13. a 14. století a patřil rodu Piastovců, tehdy se ještě nazýval Javorník. V druhé polovině 14. století se pak tento hrad, tyčící se na skále nad stejnojmennou vsí, stal součástí majetku vratislavských biskupů.

Od roku 2002 je Jánský Vrch národní kulturní památkou ve správě Národního památkového ústavu.

Zámek je situován blízko polských hranic. Jak na české, tak na polské straně najdete řadu sjezdovek a turistických tras. Na nich se nachází spousta zajímavých míst, které zajisté stojí za návštěvu. Mezi ně patří například Městské muzeum Javorník s přilehlou expozicí Zahrádka bludných balvanů, vápenka u Javorníka, zřícenina hradu Rychleby či skalní útvar Čertovy kazatelny.

Zámek Jánský Vrch, jediný zpřístupněný památkový objekt jesenického okresu, tvoří spolu s krajinářským parkem výraznou dominantu městské památkové zóny. Vypíná se na skalnatém kopci nad městem Javorníkem, které najdete v nejsevernějším cípu severomoravského kraje, na bývalém území Slezska. Jeho historie započala snad již v 2. polovině 13. století, kdy byl postaven na strategicky výhodném místě nad javornickým sídlištěm hrad. První písemná zmínka o hradu Javorník pochází z roku 1307 a objekt je v té době majetkem svidnických knížat. Svidničtí hrad odstoupili roku 1348 vratislavskému biskupovi Přeclavovi z Pogarel. Od těch dob byl hrad i okolí, až na několik menších přestávek, součástí rozsáhlého území, které náleželo biskupství ve Vratislavi.

V průběhu 15 století byl hrad značně poškozen. A to nejen husitskými válkami, ale především nešťastným zásahem samotného biskupství, které nechalo pobořit jeho obranný systém, aby se hrad nemohl stát oporou případného nepřítele. Velká obnova a přestavba hradu, která započala za biskupa Jana Rotha až na konci 15. století. Pozdně gotická etapa výstavby byla ukončena roku 1509 Rothovým následovníkem - biskupem Janem Thurzou. V průběhu těchto úprav byl také změněn název objektu na počest patrona vratislavských biskupů Jana Křtitele na Jánský Vrch. Kamenné reliéfní desky, dokládající tuto etapu stavebního vývoje a jeho přejmenování, se dodnes nacházejí na zámeckých zdech.

K definitivní přestavbě původního hradu na barokní zámek, došlo za episkopátu biskupa Filipa Gotharda Schaffgotsche (1716-1795). Na svém sídle se biskup obklopil mnohými významnými osobnostmi, především z oblasti hudby. V roce 1769 povolal na svůj zámek hudebního skladatele, výborného houslistu a dirigenta Karla Ditterse z Dittersdorfu a Jánský Vrch se stal záhy střediskem hudebního života pro celé Slezsko. Ditters za téměř třicet let pobytu na Javorníku složil na čtyřicet komických oper, čímž se stal jedním ze zakladatelů německé. komické opery. Hudební tradice zámku i města spojená s touto osobností je dodnes oživována každoročně probíhajícím festivalem Karla Ditterse z Dittersdorfu nebo drobnými koncerty v rámci Zámeckého kulturního léta, které probíhají v koncertním sále během prohlídek zámku.

Po smrti biskupa Schaffgotsche se ujal úřadu biskup Josef Krystian Hohenlohe-Waldenburg-Bartenstein, kterého je potřeba zmínit především kvůli stavebním úpravám probíhajícím již zcela v duchu nového poslání zámku - na počátku 19.století bylo dokončeno letní sídlo. Pozitivní role objektu jako centra vzdělanosti a kultury Jesenicku byla rozvíjena i v dalších létech. V létech 1856 a 1857 se stal zámek svědkem dvou návštěv básníka Josefa von Eichendorffa, představitele německého romantismu. Na jeho počest je pojmenována kamenná vyhlídka před zámkem.

V roce 1959 byl zámek Jánský Vrch zapůjčen státu. K jeho plnému zestátnění mohlo dojít až po vzájemném majetkovém vyrovnání polské a české katolické církve, tedy v září roku 1984. Nyní je ve správě Národního památkového ústavu, ú.p.s v Kroměříži. Od 1. ledna 2002 je objekt zapsán do seznamu národních kulturních památek.

X
  Otvírací dny Čas
Duben So - Ne + sv. 9:00 - 15:00
Květen Út - Ne 9:00 - 16:00
Červen Út - Ne 9:00 - 16:00
Červenec Út - Ne 9:00 - 16:00
Srpen Út - Ne 9:00 - 16:00
Září Út - Ne 9:00 - 15:00
Říjen So - Ne + sv. 9:00 - 15:00


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz