Zámek Janovice v Rýmařově

795 01, Rýmařov, Tel.: +420 554 211 770, muzeum@rymarov.cz
Rýmařov/Památky - Rýmařov


Popis místa
Renesanční zámek se nachází v obci Rýmařov na Bruntálsku. Po opravě zámku, která probíhala od roku 2010, je zámek znovu veřejnosti přístupný. Zatím převážně prázdné interiéry zdobí nevšední dřevěné stropy, ale také třeba zcela unikátní vestavěné dřevěné záchody. Za zmínku jistě stojí i věž nebo rytířský sál. Koncem 19. století byl k zámku vybudován zámecký park, který je po celou dobu volně přístupný.

795 01, Rýmařov
Telefon: +420 554 211 770
E-mail: muzeum@rymarov.cz
Web: http://www.muzeumrymarov.cz/zamekjanovice.html

Naplánovat trasu

Renesanční zámek Janovice se nachází ve stejnojmenné obci nedaleko Rýmařova. Byl postaven kolem roku 1520 Petrem z Žerotína.

Volfgang Bedřich měl nepochybně v úmyslu učinit opět janovický zámek svým stálým sídlem, a proto v r. 1663 povolal do Janovic italského stavitele Alexandra Cannevala, který tehdy upravil nynější východní část zámku do barokní podoby.

V 19. století zřídili Harrachové za zámkem na místě vysušených bažin nynější přírodně krajinářský park o rozloze více než 2 ha, známý jako severské arboretum (650 m n. m.).

V 80. letech 20. stol. byl janovický zámek sídlem pobočky opavského státního oblastního archívu a pobočky bruntálského okresního archívu. Nejhodnotnější místnost, tzv. Rytířský sál v nejstarší části zámku, byla renovována a sloužila kulturním potřebám archívu a obce.

Návštěvníci se mohou těšit na koncerty, autorská čtení, víkendový historický festival, pravidelné komentované prohlídky a výstavu historických fotografií i výtvarných prací.

Původní pozdně gotickou tvrz postavil v letech 1520-30 zástavní pán Petr ze Žerotína. Královské panství zakoupil roku 1583 do dědičného držení vzdělaný štýrský šlechtic Ferdinand Hoffmann z Grünbüchlu, president dvorské komory, dvořan, osobní přítel Rudolfa II. a bratranec posledních Rožmberků Viléma a Petra Voka.

Počínaje rokem 1586 začaly stavební práce a tvrz se změnila na příjemný renesanční zámek.

Když Ferdinand opustil pražský císařský dvůr pro luteránskou víru, staly se mu Janovice azylem. Vynikající finančník a znalec dolování vybudoval na panství hutě podle štýrské předlohy, a dal tak impuls k modernizaci celého železářství v našich zemích.

V letech 1656-1658 přibyla k zámku kaple v podobě rondelu a roku 1663, krátce před smrtí Vofganga Bedřicha, přestavěl zámek stavitel Alessandro Canneval v raně barokním duchu.

Po období dietrichštejském přešlo panství 1721 sňatkem ovdovělé Marie Arnoštky z Gallasu do vlastnictví jilemnických hrabat Harrachů a zámek se stal vedlejším sídlem českého rodu.

Ferdinand Bonaventura provedl 1763-1765 zásadní přestavbu zámku s pomocí významného stavitele Gottfrieda Weissera v pozdně barokním slohu. Jeho dílem je jižní a východní část křídla ve tvaru rozevřeného L. Vznikla tak hodnotná, výstavná a nesmírně prostorná stavba.

V roce 1764 začaly bít zámecké hodiny a 1766 se skončila přístavba pivovaru.

Dnešní tvář získal zámek v letech 1827-1850. V 19. a ve 20. století proběhly vnitřní úpravy a poslední vnější pochází z roku 1901. Zámek se stal trvalým sídlem janovické linie Harrachů za Karla Alfréda v druhé půli 19. století.

Větev vymřela 1937 významným zemědělským znalcem a filantropem Františkem Arnoštem. Poslední majitelkou byla jeho dcera Anna Marie, žena maďarského diplomata Františka Zikmunda Rosty - Forgache z Barkocz.

Nejtěžší chvíle nastaly po roce 1945. Majetek byl rodině pronásledované nacisty zabaven, část mobiliáře vyvezena do Maďarska, něco umístěno na zámku Liběchov a většina zničena nebo rozkradena. K jistému zlepšení došlo příchodem archivu Olomouckého kraje roku 1949 a později přibyly další fondy.

Roku 2002 byl archiv deponován v Opavě a Olomouci. Zámek je prázdný a se stopami necitlivého zacházení, ale suchý a nikoli v nevratném stavu. Přes nemalé náklady není jeho revitalizace problémem.

  Otvírací dny Čas
Červen St 10:00 - 12:00
  Pá + Ne 14:00 - 16:00
Červenec St 10:00 - 12:00
  Pá + Ne 14:00 - 16:00
Srpen St 10:00 - 12:00
  Pá + Ne 14:00 - 16:00
Září St 10:00 - 12:00
  Pá + Ne 14:00 - 16:00

Prohlídka galerie a zámkuHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz