Zámek Chropyně

náměstí Svobody, 767 01, Kroměříž, Tel.: 42573355074, muzeum@muzeum-km.cz
Kroměříž/Památky - Kroměříž


Popis místa
Zámek stojí na místě středověké rovinné tvrze vodního typu, která na konci 16. století už nestačila tehdejším nárokům na bydlení. Počátkem 17. století chropyňské statky přechází na olomoucké biskupství a roku 1615 ve tvrzi vzniká manýristická stavba s kaplí a věží. Nynější podoba zámku dle starších plánů G. P. Tencally pochází z let 1701 až 1703. Zámek leží v sousedství Chropyňského rybníka, který je národní přírodní památkou.

náměstí Svobody, 767 01, Kroměříž
Telefon: 42573355074
E-mail: muzeum@muzeum-km.cz
Web: http://www.muzeum-km.cz

Naplánovat trasu

Zámek v Chropyni je dvoupatrová jednoduchá budova se spoustou oken v kamenných portálech.  Budova je zakryta jasně červenou střechou, které vévodí vysoká, štíhlá věž.

V přední části jediného zámeckého křídla je krátké podloubí a nedaleko něj stojí kamenná studna s kovanou mříží.

Ve druhém patře zámku najdete památník chropyňského rodáka, malíře, sochaře a grafika Emila Filly (1882–1953). Slávu si vydobyl jako přední představitel expresionismu a kubismu v českém výtvarném umění.

Kromě podrobně zpracovaných bibliografických údajů tu jsou ukázky jeho grafické tvorby, třeba cyklus deseti původních leptů Herakles z roku 1946.

Krátkodobým příležitostným výstavám patří rozlehlé místnosti v přízemí zámku. Tady najdete i památník skladatele a hudebního teoretika Emila Axmana (1887–1949), autora mnoha symfonií, sborů a kantát.

V roce 1946 například zkomponoval znělku městečka Chropyně pro dechové nástroje.

První písemná zmínka o obci je z roku 1261, kdy daroval Smil ze Střílek osadu nově založenému cisteriáckému klášteru ve Vizovicích. V roce 1567 získal Chropyni zemský hejtman Hanuš Haugvic z Biskupic, který zde v roce 1579 začal budovat zámek Nový Haugvicov.

Stavba nebyla dokončena, roku 1615 jí koupil kardinál František Ditrichštejn. O dva roky později se majitelem panství stává olomoucký biskup a v jeho vlastnictví zůstalo až do revoluce 1848.

Během třicetileté války byla Chropyně v roce 1621 vydrancována Valachy a později i Švédy. Při posledním útoku zámek vyhořel, stejně jako velká část městečka.

Původní jednopatrová manýristická budova s věží byla obnovena a přestavěna v letech 1701 - 1703 za majitele biskupa Karla vévody Lotrinského podle projektu Giovanni Pietra Tencally. Další stavební úpravy zámku byly provedeny v letech 1856 – 1858 kardinálem Bedřichem Fürstenberkem.

Po druhé světové válce byl zámek Chropyně zestátněn, po roce 1989 se vrátil do vlastnictví Arcibiskupství olomouckého. V 70. letech 20. století byla provedena novým uživatelem, Muzeem Kroměřížska v Kroměříži, generální rekonstrukce sídla, přilehlé hospodářské budovy, parku i zámeckého rybníka, který je významnou přírodní rezervací.

Renovovaný interiér zámku je určen pro muzejní expozice a výstavní účely.

Každý lichý rok pořádá Muzeum Kroměřížska s městem Chropyně v zámeckém areálu koncem května populární Hanácké slavnosti. Akce je zaměřená k zachování i obnově krajových folklórních tradic.

Slavnosti doprovází vždy pouťové atrakce, jarmark s ukázkami tradičních řemesel i produkce renomovaných kapel, třeba Hradišťanu.

  Otvírací dny Čas
Duben So + Ne 9:00 - 17:00
Květen Út - Ne 9:00 - 17:00
Červen Út - Ne 9:00 - 17:00
Červenec Út - Ne 9:00 - 17:00
Srpen Út - Ne 9:00 - 17:00
Září Út - Ne 9:00 - 17:00

Prohlídka zámkuHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz