Zámek Choustník

391 18, Choustník, Tel.: +420 381 592 117, obec.choustnik@volny.cz
Choustník/Památky - Choustník


Popis místa
Zámek byl zbudován Černíny na začátku 17. stol., upraven Šporky po r. 1674, za Netolických rozšířen po r. 1843 do dnešní podoby. Po r. 1945 domov důchodců, dnes bez využití. Obdélná jednopatrová pův. renesanční budova bez výraznějších architektonických znaků. Po dohodě s obecním úřadem je možné uzavřít na zámku sňatek.

391 18, Choustník
Telefon: +420 381 592 117
E-mail: obec.choustnik@volny.cz
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Obec Choustník se nachází 12 km severozápadně od Soběslavi a 10 km západně od Plané nad Lužnicí. Zámek leží v centru obce, v západní části parkově upravené návsi.

Východně od obce se nachází jedna z našich nejrozsáhlejších hradních zřícenin, zřícenina hradu Choustník.

Choustnické panství, které koupil v r. 1596 Jiřík Homut z Harasova, někdejší rožmberský regent, bylo proti bývalému rozsahu značně zmenšené. Patřili k němu vsi Choustník, Kajetín (dříve Kojetín), Skopytce, Chabrovice, Mlýny, Psárov, Tříklasovice, Předboř, Dunice, Zárybničí (dříve Zárybníky). Po Homutově smrti (r. 1616) a po smrti jeho dědičky, starší dcery Zuzany (1654), která se provdala za Jana staršího Černína z Chudenic, převzal Choustník jejich mladší syn Heřman Václav.

Jako rytmistr se zadlužil u svého nejvyššího velitele, císařského generála jízdy, hraběte Jana Šporka. Ještě za života Černínova vymohl si jeden z jeho věřitelů, Servác z Engelsflusu, v r. 1672 provedení soudního odhadu choustnického panství, v němž se uváděl zámek s dvorem, pivovarem a vesnicemi Chustnicí, Kojetínem, Předboří, Mlýny a Tříklasovicemi. Když pak Černín v r. 1674 zemřel, vymohl si generál Špork nový odhad, v němž je uveden vedle pustého hradu také zámek ve vsi Choustníku jako podélné stavení s mnoha pokoji; Špork také choustnické panství získal.

Hrabě Špork odkázal Choustník svému synovci Janu Šporkovi. S jeho dcerou Marií Konstancií přešlo panství do majetku jejího druhého manžela hraběte Karla Josefa Voračického z Paběnic. Jeho potomci se udrželi na Choustníku až do r. 1843, kdy panství se zámkem a knihovnou koupil hrabě Evžen Vratislav Netolický. Za něhož došlo v první polovině 19. století k rozšíření raně barokního zámku do dnešní podoby.

Další majitelé (od r. 1869 Helena Scheiblerová, od r. 1876 kníže Karel Auersperg a konečně kníže Ludvík Rohan – jehož dědicové zůstali majiteli velkostatku až do r. 1945) do stavební historie ničím pozoruhodným nepřispěli. Po roce 1945 až do nedávných let sloužila jako domov důchodců. Dnes je v soukromém vlastnictví a čeká na další využití.

Zámek je podélná, jednopatrová budova bez výrazných architektonických znaků; před nádvořím je menší park.

Zámek slouží jako domov důchodců, veřejnosti není volně přístupný.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz