Zámek Chotěbuz

Náves, 735 61, Chotěbuz, Tel.: +420 558 733 131, chotebuz@volny.cz
Chotěbuz/Památky - Chotěbuz


Popis místa
Zámek Chotěbuz se nachází v obci Chotěbuz nedaleko Českého Těšína. Během oprav koncem 19. stol. pozbyl zámek svůj barokní charakter, což dokonala další oprava po druhé světové válce. Za zmínku stojí původní gotická věž, která byla zdařile rekonstruována.

Náves, 735 61, Chotěbuz
Telefon: +420 558 733 131
E-mail: chotebuz@volny.cz
Web: http://www.chotebuz.cz/?category=zamek-v-chotebuzi

Naplánovat trasu

Objekt zámku byl vybudován ve 2. polovině 16. století na místě starší zřejmě opevněné hospodářské usedlosti ze 13. století v centru stejnojmenné obce. V 19. a 20. století zde probíhala řada stavebních úprav.

Zámeckou budovu tvoří omítaná, jednopatrová, stavba se čtyřmi křídly s malým vnitřním dvorem. Valbovou střechu kryje pálená krytina a plech. Fasáda je hladká, členěná lisenovými rámy a korunní profilovanou římsou. Na boční fasádě jsou dosud místy patrné šambrány kolem oken. Hlavní chodba původně probíhala kolem hlavního dvora, v současné době je členěna příčkami.

Nejcennější stavbou je bývalá zámecká hláska. V jádru raně středověká stavba s pozdějšími úpravami. Je pozůstatkem původního opevněného dvora ze 13. století. Okrouhlé tělo věže z lomového kamene se směrem vzhůru koncentricky zužuje a tvoří na vrcholu klenbu, která má z venku tvar zvonu. Uvnitř se nachází roubené točité schodiště.

V blízkosti zámku, nad tratí do Těšína se nacházejí pozůstatky středověké fortifikace.

Zámek není veřejně přístupný.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz