Zámek Chotěboř

Riegrova, 583 01, Chotěboř, Tel.: +420 569 623 293, muzeum-chotebor@cekus.eu
Chotěboř/Památky - Chotěboř


Popis místa
Město Chotěboř se nachází mezi Chrudimí a Havlíčkovým Brodem. V chráněném údolí řeky Doubravky tu najdete krásné barokní sídlo s anglickým parkem, který se pyšní rozlohou 15 hektarů a určitě stojí za návštěvu. Na zámku sídlí místní muzeum. V roce 2015 je zde umístěna expozice varhanů Hammond, stálá expozice Zdeňka Rykra a expozice Jindřicha Průchy. K sídlu náleží také zámecká kaple Nejsvětější Trojice, která se zachovala v původním stavu s bohatou štukovou výzdobou z poloviny 18. století a překrásný anglický park v chráněné krajinné oblasti v povodí řeky Doubravy.

Riegrova, 583 01, Chotěboř
Telefon: +420 569 623 293
E-mail: muzeum-chotebor@cekus.eu
Web: http://www.cekus.eu/

Naplánovat trasu

V Chotěboři, jež byla celou druhou polovinu 14. století věnným městem českých královen, stála už v té době gotická tvrz. Ta však již v polovině 17. století začala chátrat a úplně byla zničena pravděpodobně požárem v roce 1692.

Roku 1698 ovšem panství koupil rod Kinských, jehož představitel Vilém Leopold nechal vystavět na základech bývalé tvrze nejprve kapli Nejsvětější trojce a hned na to nový reprezentativní zámek v barokním duchu. Tak vznikla čtyřkřídlá budova s centrálním dvorem a přilehlou kaplí. V následujícím období, kdy zámek často střídal majitele, prodělal jen malé úpravy, například na konci 18. století dostala zámecká kaple štukovou výzdobu, která se dochovala dodnes.

Díky sňatku s tehdejší zámeckou paní Marií Vančurovou se zámek stal majetkem rodu Dobřenských z Dobřenic. Na konci 17. století byl pod jejich vedením vybudován anglický park a první patro zámku bylo přestavěno do novorenesančního stylu.

Rod Dobřenských sídlil na zámku v Chotěboři až do roku 1948, kdy jeho poslední majitelé emigrovali do Kanady. Zámek byl mezitím zestátněn a sloužil různým účelům, než v roce 1966 jeho správu kompletně převzalo Městské muzeum Chotěboř. To také zrekonstruovalo část zámku. V restituci roku 1991 byl zámek vrácen Dobřenským (nyní Dobrzenským), kteří pokračovali v nutných opravách, navíc umožnili muzeu zde setrvat. V dnešní době je tedy jedna půlka zámku obývána rodinou majitelů a druhá slouží jako muzeum.

Pokud si budete chtít zpestřit prohlídku zámku návštěvou dalších atraktivit v okolí Chotěboře, můžete navštívit třeba lyžařský areál Svatá Anna, krásnou přírodu CHKO Železné hory či Žďárské vrchy.

Dostupnost:

pěšky - zámek se nachází 700 m od centra města
autem nebo na kole - 15 km od Havlíčkova Brodu
autobusem - místní autobusy, zastávka Chotěboř, restaurace u Zámku
vlakem - železniční stanice Chotěboř je vzdálená cca 2 km od zámku

Na místě dnešního zámku stávala původně tvrz, která byla pravděpodobně zničena požárem z roku 1692. Nový majitel Vilém Leopold Kinský se pak rozhodl postavit na místě zničené tvrze nové honosnější sídlo. Stavba proběhla převážně ve stylu raného baroka a má podobu čtyřkřídlé jednopatrové budovy s uzavřeným nádvořím.

Další majitelé se rychle střídali. V roce 1836 pak panství přešlo sňatkem do rukou Dobřenských z Dobřenic. Za jejich vlády byla provedena přestavba části prvního patra v neorenesančním stylu a vytvořen rozsáhlý anglický park se vzácnými dřevinami. Zámek byl pak rekonstruován po požáru roku 1927. Dobřenští nechali také vybudovat rodinný hřbitov, vzdálený asi 1 km od zámeckého sídla. Poslední majitelé, Jan Maxmilián Dobřenský a jeho žena Leopoldina roz. Lobkovicová, odešli v roce 1948 do Kanady a zámek převzal stát. Po roce 1948 byl účelově využíván, takže se nám dodnes mnoho nedochovalo z původního mobiliáře.

Od roku 1952 je zámek sídlem Městského muzea, které si ho v roce 1966 převzalo do správy a nechalo provést nutné opravy. V rekonstrukci pak pokračovali i Dobřenští, kterým byl zámek po roce 1992 vrácen. Městské muzeum zde sídlí dodnes, takže se sídlo opět stalo kulturním centrem města.

ERBOVNÍ POVĚST RODU KINSKÝCH

V době ranného středověku kdesi pálil milíř uhlí. Poblíž lesa jel na koni král. Z houštiny se na něho vrhl vlk a napadl krále. Milíř uslyšel volání o pomoc a přiběhl králi na pomoc. Utkal se s vlkem a vytrhl mu 3 zuby. Král mu za odměnu, že ho zachránil dal erb a v něm byly zobrazeny právě tyto 3 vlčí zuby.

ERBOVNÍ POVĚST RODU DOBRZENSKÝCH

Mladý Dobrzenský upadl do tureckého zajetí a byl prodán do otroctví. Jednoho dne uviděl hejno čápů. Vzpomněl si, že čáp, který u nich hnízdil, byl tak krotký, že na zavolání „Šotku“ poslouchal a přiblížil se k člověku. Rytíř mimoděk dvakrát nebo třikrát zavolal: „Šotku!“ a tu se jeden z čápů oddělil z hejna a přišel k němu. Dobrzenský měl radost, že se setkává se svým domácím čápem. Odloupl kus kůry ze stromu, vyryl na ni místo, kde byl v otroctví a připevnil ji čápovi na krk. Otec již pokládal syna za mrtvého a když dostal od Šotka zprávu, hned vypravil posly s penězi, aby mladého Dobrzenského z otroctví vykoupili. To se také stalo a od té doby mají Dobrzenští v erbu čápa.

  Otvírací dny Čas
Duben Út - Ne

9:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Květen Út - Ne

9:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Červen Út - Ne

9:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Červenec Út - Ne

9:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Srpen Út - Ne

9:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Září Út - Ne

9:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Říjen Út - Ne

9:00 - 12:00

13:00 - 17:00

5. prosince až 4. ledna
Út - Ne

9:00 - 12:00

13:00 - 17:00Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz