Choceňský zámek

Pardubická, 565 01, Choceň, Tel.: +420 465 471 624, muzeum.chocen@centrum.cz
Choceň/Památky - Choceň


Popis místa
Choceňský zámek se nachází v centru města na levém břehu Tiché Orlice. Byl postaven v roce 1562 jako renesanční zámek na místě bývalé tvrze, jako jednopatrová budova. Na konci 16. století byla dokončena přestavba na čtyřkřídlou stavbu s obdélníkovým nádvořím. Dnes je zámek po rekonstrukci a majetkem města. Sídlí v něm Orlické muzeum, Základní umělecká škola a v přízemí také sídlí zámecké knihkupectví.

Pardubická, 565 01, Choceň
Telefon: +420 465 471 624
E-mail: muzeum.chocen@centrum.cz
Web: http://www.orlickemuzeum.cz

Naplánovat trasu

Zámek v Chocni je čtyřkřídlý obdélníkový objekt postaven v renesančním slohu, později barokně upraven. Na východní straně je přistavěna kaple s polygonálním závěrem.

V patře zámku najdeme sdružená okna, v nádvoří na dvou stranách přízemí se nachází trojosá arkáda. Přízemí je zaklenuto, nad dveřmi do chodby se nachází pamětní nápis z roku 1562.

V současné době je zámek po rekonstrukci a je v rukou města Choceň - Orlické muzeum v Chocni.

Na zámku dnes sídlí Základní umělecká škola a muzejní expozice Podorlicka s expozicemi archeologie, paleontologie, geologie a historie. Zámek je obklopen rozsáhlým anglickým parkem.

Prvním dokladem o existenci panského sídla na dnešním místě je nápis z poloviny 16. století vtesaný do nadpraží zaniklého vnějšího portálu. Původně se jednalo o jednokřídlou budovu rozkládající se v prostorách dnešního hlavního schodiště ZUŠ a části smuteční síně.

Pravděpodobně za Hertvíka Zejdlice ze Šenfeldu (mezi lety 1587-1602) získal zámek uzavřenou čtyřkřídlou dispozici. Dobrou představu o podobě budovy nám poskytuje smlouva jeho syna - Jana Zejdlice ze Šenfeldu z roku 1610, kde se uvádí, že zámek

„...byl  sídlem poctivým a veselým, od kamene dobře vystavěným tam, kde stává podnes. V něm bylo všelijakých pokojů, též sklepů suchých, náležitě spravených s potřebu, kuchyně, špižírna, pekárna, marštale a což víceji jest. Zavírání v něm z obou stran bezpečný, voda také pramenitá do kašny v zámku po trubách teče...“.

K zámku dále patřily dvě štěpnice, kořenná zahrada s lázničkou a světnicí, sklep pro uchování panského vína na Choceňku a lednice. Tak nějak si můžeme představit tehdejší zámek, ovšem ke sklonku třicetileté války (konkrétně v roce 1646) byl zámecký objekt vydrancován švédským vojskem.

Na zámku v polovině 17. století žil vedle hejtmana panství i důchodní písař a jeho pomocník, dále obsluha a pomocný personál zámku jako pradlena, chůva, kuchařka, pojezdný, podkoní, vrátný zámku, krejčí a zahradník. Barokní úpravou stavba prošla za Norberta Oktaviána Kinského v letech 1710-1720.

Po požáru v roce 1829 byl zámek zcela přestavěn v duchu neoklasicismu. Autory projektu byli vídeňští architekti J. Koch a B. Stach. Stavební vývoj objektu byl v zásadě uzavřen výstavbou neogotické kaple Nanebevzetí Panny Marie v letech 1849-1850. V následujícím období užívali Kinští budovu jako letní sídlo.

Po roce 1918 se město Choceň neúspěšně snažilo domoci si soudní cestou vyvlastnění zámku; měla zde být zřízena obchodní škola. Za okupace byl objekt zámku využíván nejdříve pro potřeby Hitler - Jugend, poté zde byli umístěni francouzští zajatci a ke konci války sloužil jako ubytovna pro pracovníky koncernu Hermann Goering - Werke.

V roce 1945 byl zámek zkonfiskován na základě Dekretů prezidenta republiky. Jižní křídlo bylo přenecháno pro potřeby nově založené hudební školy, severní křídlo slouží Orlickému muzeu.

  Otvírací dny Čas
Duben Po - Pá 9:00 - 16:00
  So + Ne 13:00 - 16:00
Květen Po - Ne 9:00 - 16:00
Červen Po - Ne 9:00 - 16:00
Červenec Po - Ne 9:00 - 16:00
Srpen Po - Ne 9:00 - 16:00
Září Po - Ne 9:00 - 16:00
Říjen Po - Pá 9:00 - 16:00
  So + Ne 13:00 - 16:00

Pozn.: V době výstav je otevřeno ve výše uvedených měsících od 9:00 do 17:00.

Prohlídky zámku nejsou možné. Můžete ovšem navštívit Orlické muzeum v Chocni.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz