Zámek Hrotovice

náměstí 8. května, 675 55, Hrotovice, Tel.: +420 568 838 530, mesto@hrotovice.cz
Hrotovice/Památky - Hrotovice


Popis místa
Zámek stojí v západní části města Hrotovice a je chráněn jako kulturní památka ČR. Elegantní čtyřkřídlý zámek Hrotovice, přestavěný z tvrze, dnes užívá obec, takže jeho interiéry nejsou veřejnosti přístupné. V jedné z hospodářských budov zámku se narodil malíř Bohumil Zvěřina, jehož pamětní síň se dnes nachází v zámecké budově.

náměstí 8. května, 675 55, Hrotovice
Telefon: +420 568 838 530
E-mail: mesto@hrotovice.cz
Web: http://www.hrotovice.cz

Naplánovat trasu

Zámek Hrotovice stojí v západní části města. Je to čtyřkřídlá dvoupatrová pozdně renesanční budova s barokní fasádou, přestavěná z gotické tvrze. Ta se částečně dochovala v hmotě východního křídla zámku, kde respektování jejího původního půdorysu způsobilo jednak mírné zalomení průčelí, jednak posunutí průjezdu mimo hlavní osu stavby.

Portál průjezdu je bosovaný s půlkruhovou archivoltou. Nádvoří obíhají s výjimkou východní strany patrové arkády, jejichž oblouky v přízemí podepírají bosované pilíře a v patře toskánské sloupky.

Přízemí i ochozy arkád jsou zaklenuty křížovými a výsečovými klenbami.

V první polovině 18. století dostal zámek své druhé patro a barokní fasády. V jeho jižním křídle byla zřízena kaple a ke křídlu východnímu přiložili chodby a honosné schodiště.

První nepřímá zmínka o městě pochází z roku 1225, kdy je uváděn Dětřich z Hrotovic. První přímá zmínka pak pochází z roku 1349 a tvrz, která zámku předcházela, je poprvé doložena k roku 1561.

Rozsáhlou přestavbu tvrze na zámek uskutečnil asi až Jiří Zahrádecký ze Zahrádek na počátku 17. století. Jiří Zahrádecký se v letech 1618 – 1620 aktivně zapojil do českého stavovského povstání proti císaři, za což mu byl majetek po Bílé hoře zkonfiskován.

Majitelé hrotovického statku se pak rychle střídali.

Rodenové z Hirzenau a Hagendorfu přestavěli zámek na počátku 18. století barokně.

Roku 1845 získali Hrotovice Sinové, kteří objekt adaptovali na úřady a byty.

Dnes náleží zámek obci a slouží jejím účelům.

V zámku sídlí obecní úřad, exteriéry zámku jsou volně přístupné.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz