Zámek Hraběšín

Hraběšín, 286 01, Hraběšín
Hraběšín/Památky - Hraběšín


Popis místa
Zámek Hraběšín byl vystavěn renesančně po roce 1622, za Adama Studeneckého z Pašiněvsi. Za vlastnictví Sedleckým klášterem byl následně barokně přebudován. Po zrušení sedleckého kláštera připadl zámek náboženskému fondu, který jej v roce 1819 prodává Karlovi Filipovi ze Schwarzenberka. Zámek byl používán jako lovecký, později jako myslivna. Rod Schwarzenberků zámek vlastní dodnes. Pro veřejnost je zámek nepřístupný.

Hraběšín, 286 01, Hraběšín
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

V první polovině 19. století nechává Bedřich Karel ze Swarzenberka (člen orlické větve) zámek přestavět. K východnímu traktu byla přistavěna kaple, mansardová střecha vyměněna za dnešní nízkou valbovou.

Zámek také dostal novou fasádu a nad vchod na západní straně přibyl znak Swarzenberků.

Koncem 19. století byl zámek změněn na myslivnu. V roce 1941 byl celý majetek tohoto rodu pod německou nucenou správou až do května 1945. Po únoru 1948 byl veškerý majetek zestátněn.

Po listopadu 1989 byl v roce 1992 zámek i majetek vrácen v restituci Karlu Schwarzenbergovi.

Okolo zámku si můžete prohlédnout zahradu se vstupní barokní branou se slunečními hodinami a schwarzenberským znakem.

První zmínka o vsi je z roku 1379, kdy zde sedí Ješek z Hraběšína. Ten je zde připomínán ještě roku 1388. Dalším známým majitelem byl roku 1440 Jan z Hraběšína. Zda šlo o příbuzného, nebo jen dalšího vladyku s tímto predikátem není známo.

Není známa žádná zmínka o zdejší tvrzi a tak je zmiňován až pozdně renesanční zámek v roce 1622, kdy se majitelem vsi stává Adam Studenecký z Pašiněvsi. Tehdy se také ves stává samostatným statkem. Zámek se vsí pak dědí jeho dcera Solomena, která se provdala za Zdeňka Felixe Lukaveckého z Lukavce.

V roce 1658 se majitelem zámku stává sedlecký klášter, který jej využíval k letnímu pobytu svých členů. Za vlastnictví sedleckého kláštera došlo ve 40. letech 18. století k barokní úpravě zámku, která se projevila především na fasádě a vstupním portálu, kde byla umístěna socha sv. Jana Nepomuckého.

Když byl roku 1783 sedlecký klášter zrušen, připadl zámek náboženskému fondu, od kterého jej roku 1819 kupuje kníže Karel Filip ze Schwarzenberka. Schwarzenberkové používali Hraběšín jako lovecký zámeček. V majetku tohoto rodu zůstal zámek až do znárodnění v roce 1945.

Po tomto datu je zámek majetku státní lesní správy. Po revoluci v roce 1989 je zámek opět vrácen posledním majitelům, konkrétně knížeti Karlu Schwarzenberkovi.

Lukavečtí z Lukavce

 

 

Lukavečtí byli starým českým vladyckým rodem, pocházejícím z jihovýchodních Čech. První zmínka o tomto rodu je z počátku 15. století, kdy jsou připomínáni jako vlastníci tvrze Lhotce na Pelhřimovsku.

Schwarzenberkové

 

 

Schwarzenberkové jsou původem franský šlechtický rod, poprvé doložený roku 1172. Původní název rodu ale zněl Seinsheim. Až když Erkinger ze Seinsheimu zakoupil na přelomu 14. a 15. století panství Schwarzenberk, začal se psát ze Schwarzenberka. Hlavním představitelem rodu je v současnosti syn knížete Karla VI. Karel Schwarzenberg.

Zámek je v soukromém vlastnictví, veřejnosti není volně přístupný.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz