Zámek Hodkov

Hodkov, 285 22, Zbraslavice
Zbraslavice/Památky - Zbraslavice


Popis místa
Osídlení Hodkova, vzdáleného asi šest kilometrů severovýchodně od Zruče nad Sázavou, je doloženo už od dob slovanských hradišť. V průběhu staletí tu byly celkem tři tvrze. Současný zámek stojí v parku na místě poslední z nich přibližně od roku 1850. Zámek se nachází asi 600 m severozápadně od kostela sv. Václava uprostřed parku. V současné době je zámek pro veřejnost nepřístupný, probíhají zde rekonstrukce objektu.

Hodkov, 285 22, Zbraslavice
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Hodkovský zámek je jediné dochované panské sídlo ze třech historicky doložených v daném místě. V Hodkově byla tři panská sídla.

Z nejstaršího se dchovalo jen tvrziště, mladší zaniklo a třetí nejmladší sídlo, vzniklé po roce 1850 úpravou úřednického domu a přestavěné roku 1912 za Alfréda Šebeka s účastí arch. F. Woretzsche, se dochovalo dodnes.

Historie zámku není příliš dlouhá. Vznikl po roce 1850 rozšířením původního úřednického domu.

Roku 1945 byl zestátněn, dále sloužil jako dětský domov. V 90. letech dvacátého století byl převeden do soukromého vlastnictví.

Kromě zámku nabízí Hodkov ještě zachovalý románský kostelík sv. Václava či pozůstatky prapůvodního osídlení v podobě starého tvrziště.

Původní kostel vznikl někdy kolem roku 1270. Některé prvky naznačují možnou gotickou přestavbu, ačkoliv nejsou nijak podložené. Zásadní barokní přestavba proběhla roku 1767, ze které pochází západní průčelí a barokní štít.

První zmínka o vsi je z roku 1375, kdy ji vlastní Petr z Kolovrat, majitel nedaleké Zruče nad Sázavou. V letech 1400 až 1402 je zde připomínán Kunáš z Hodkova, předek rodu Bohdaneckých z Hodkova. Zdejší tvrz se prvně připomíná roku 1414, kdy zde sedí Kuneš z Olbramovic. Po jeho smrti roku 1418 se zde střídají další členové tohoto rodu.

Další zmínka o tvrzi a vsi je z roku 1520, kdy se bratři Přech a Jindřich Dvořečtí z Olbramovic dělí o rodový majetek. Hodkov dostává Přech, který ale dědí také Načeradec, který si zvolil za své sídlo. Od roku 1550 se tvrz v Hodkově připomíná již jako pustá.

Konec této tvrze nastal roku 1760, kdy Hodkov náležel královské koruně a kámen z této tvrze byl použit jako stavební materiál při rozšiřování zdejšího dvora. Až roku 1850, kdy hodkovský statek kupuje od královské komory Otto z Wächtrů, je v severní části tohoto dvora vybudován nový zámek.

V letech 1912 - 1913 prošel zámek rozsáhlou přestavbou, kterou zde podle plánů drážďanského architekta F. Woretsche nechal vykonat Alfréd Schebek. Schebkové, taktéž majitelé nedaleké Zruče, vlastní Hodkov až do roku 1945, kdy se majitelem zkonfiskovaného zámku stává stát. Ten zde zřídil dětský domov.

V 90. letech 20. století se hodkovský zámek vrátil do soukromých rukou, avšak i přes záchranné opravy chátral, své udělali také vandalové a rabující občané. Střechou protékala voda tak dlouho, až se v přízemí propadly stropy.

Až kolem roku 2009 se mu dostalo kompletní obnovy včetně přilehlého parku. Zůstává však veřejnosti nepřístupný.

Kolowratové z Kolowrat

Bohdanečtí z Hodkova

Dvořečtí z Olbramovic

Schebkové

Zámek ani jeho okolí není přístupné veřejnosti.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz