Zámek Hliňany

Hliňany, 403 13, Řehlovice, Tel.: +420 414 120 707, podatelna@rehlovice.cz
Řehlovice/Památky - Řehlovice


Popis místa
Hliňany leží 10km jihozápadně od Ústí nad Labem, v těsném sousedství Řehlovic. Kromě zámku obec sestává pouze z několika budov a provozních hal. Barokní zámek vznikl přestavěním staré tvrze z roku 1397. V polovině 18. století byl rozšířen o další budovy a oranžérii. V zámku v roce 1778 pobýval císař Josef II. při tzv. saské "bramborové válce". Dnes se v budově zámku nachází Domov pro osoby s tělesným postižením, jehož zřizovatelem je Ústecký kraj.

Hliňany, 403 13, Řehlovice
Telefon: +420 414 120 707
E-mail: podatelna@rehlovice.cz
Web: http://www.rehlovice.cz/nase-obec/mistni-casti/hlinany/

Naplánovat trasu

Zámek je jednoposchoďový objekt obdélníkového půdorysu. Má sedlovou střechu a leží přímo nad řekou Bílinou. Jeho fasáda je prostá, hladká.

Nad vchodem z parku je v 1. poschodí balkon, nesený jednoduchými pilíři. Vnitřní dispozice byla přizpůsobena potřebám ústavu.

Značně necitlivá je přístavba na levé straně zámku a stejně tak rušivě opůsobí i mříže v oknech. V přízemní chodbě se ještě zachivala křížová hřebínková klenba.

Obec Hliňany se poprvé uvádí v písemnostech roku 1337. První zpráva o zdejší tvrzi pochází z r.1397, kdy na ní sídlil Petr Šebíř z Hliňan. Na počátku 16. století je vlastnili Glacové ze Starého Dvora, kteří roku 1530 prodali statek Hliňany Buškovi Kaplíři ze Sulevic. V jeho rodě zůstala tvrz do r.1607.

Tehdy ji koupil Mikuláš Hochhauser z Hochhausu, ale byla mu zkonfiskována za účast na stavovském odboji. Zkonfiskované Hliňany koupil roku 1623 Vilém mladší Popel z Lobkovic a v roce 1626 je pronajal opět Mikuláši Hochhauserovi, jako úhradu částky, kterou měl podle rozhodnutí konfiskační komise vyplatit. Tento pronájem trval jen do roku 1629, kdy Vilém prodal Hliňany Otovi z Nostic, který je spojil se sousedními Řehlovicemi.

Centrem takto spojených statků se staly Hliňany. Nosticové přestavěli tvrz v roce 1650 na barokní zámek. Ten byl v polovině 18. století rozšířen o další budovy a měl i oranžérii. Za sedmileté války byly Hliňany roku 1756 obsazeny pruským vojskem a roku 1778 pobýval na hliňanském zámku císař Josef II.

Do českých kulturních dějin se zámek zapsal pobytem obrozeneckého historika F. M. Pelcla, který působil od roku 1769 jako vychovatel v rodině Františka Antonína Nostice. Nosticové drželi Hliňany do roku 1885, poté patřily hraběnce Marii-Tarouccové, roz. Nosticové.

V pozdější době byl do zámku umístěn léčebný ústav pro mládež, který je v něm pod názvem Ústav sociální péče dodnes.

Volně přístupné jsou pouze exteriéry zámku.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz