Zámek Fryštát

Masarykovo nám., 733 01, Fryštát, Tel.: +420 596 318 382, zamek-frystat@karvina.cz
Fryštát/Památky - Fryštát


Popis místa
Ač se v posledních desetiletích zapsala Karviná do širokého povědomí jako důlní město, najdete zde nejen krásný zámecký park, ale hlavně zámek Fryštát s velmi zajímavou historií. Návštěvu tohoto bílého empírového skvostu byste tak při svých cestách za poznáním a zábavou určitě neměli opomenout. K prohlédnutí je zde také k zámku přiléhající anglický park s letním kinem.

Masarykovo nám., 733 01, Fryštát
Telefon: +420 596 318 382
E-mail: zamek-frystat@karvina.cz
Web: http://www.zamek-frystat.cz

Naplánovat trasu

Empírový zámek Fryštát je jedinečnou památkou svého druhu ve zdejším regionu a představuje opravdový unikát v regionu, který byl původně předurčen k výlučné industrializaci. O této smutné skutečnosti svědčí i fakt, že se zámek Fryštát dochoval pouze jako jediný ze tří honosných zámků, které se na území města nacházely ještě ve 20. století.

Okolí zámku nabízí mnoho dalších lokalit, které můžete navštívit, jako třeba proslulé lázně Darkov, vyhlídkovou věž u golfového areálu, šikmě nakloněný kostel sv. Petra z Alkantary nebo DinoPark v blízké Orlové.

Zhruba na přelomu 13. a 14. století založila na místě současného zámku těšínská větev Piastovců jako své druhé sídlo dřevěný gotický hrad. Poté co jej zasáhl požár, byl na jeho místě vystavěn renesanční zámek, na kterém pobývali příslušníci vysoké šlechty. Za pobytu šlechtických vdov Ofky a Anny Těšínské docházelo ke značnému zvelebování objektu, a Fryštát se tak stal významným knížecím městem.

Při nešťastné události roku 1511 se na zámku rozpoutal požár, který byl tak rozsáhlý, že zámek kompletně zničil. Na jeho místě postavené nové knížecí sídlo se již nepyšnilo takovou honosností. Vévoda Bedřich Kazimír Piast, nový majitel a dědic panství, si sídlo příliš neoblíbil. Postavil proto v blízkém Ráji barokní zámek a do něj také roku 1570 přesídlil. Celé panství však postupně velmi zadlužil, a tak bylo po jeho smrti předáno fryštátské území i se zámkem do dražby.

Od roku 1572 patřilo panství Cikánům ze Slupska. Ti sice rozvíjeli hospodářství, nestarali se však příliš o zámek samotný. To se začalo na stavbě podepisovat. Poté přišlo nešťastné období, v němž byl zámek roku 1617 opět místem požáru a následně obětí třicetileté války. Kvůli svému vyznání museli Cikánové roku 1637 panství opustit.

Zámek pak často měnil majitele až do roku 1650, kdy se stal rodovým sídlem Gašínů z Gašína. V roce 1738 však dochází opět k rychlému střídání majitelů, které se zastavilo až roku 1749. Tehdy jej koupil irský šlechtic Mikuláš Taafa z Carlingfordu. Jeho rod však na místním panství vládl špatně, vypukla zde dokonce selská vzpoura a po dalším požáru roku 1781 vrchnost definitivně přesídlila na rájský zámek. Fryštátský zámek se opět dostal do dražby.

Obrození zažil zámek poté, kdy jej v roce 1792 koupil hraběcí rod Larisch-Mönnichů. Ten začal okamžitě investovat do hospodářství, přestavby a úprav objektu. V roce 1800 už zde stál čistě empírový reprezentativní zámek. Okolí bylo obohaceno anglickým parkem a později i letohrádkem. I když byl zámek opětovně stižen požárem v roce 1823, škody byly prakticky hned opraveny a i park dále vzkvétal. V úpravách zámku se pokračovalo i v 60. letech 19. století, aby co nejvíce vypovídal o vysokém postavení hraběte Larisch-Mönnicha. Roku 1873 byl dokončen nový zámek Solca v Karviné, na nějž celá šlechtická rodina přesídlila.

Zámek Fryštát tak začal obývat se svou chotí nejdřív synovec hraběte Jiří Larisch a později, počátkem 20. století, Jindřich Larisch. Za tohoto hraběte se Fryštát stal cílem mnoha urozených návštěv. Z těch nejznámějších to byl například arcivévoda František Ferdinand d'Este nebo německý císař Vilém II.

Od roku 1945 prakticky až do roku 1994 byl zámek silně zanedbáván. Nejdříve zde bylo hned po zestátnění ředitelství OKD, později místní národní výbor. V období komunismu byl zámek poškozen nesprávně provedenými stavebními zásahy. V roce 1990 se stal majetkem města a mezi léty 1994 až 1997 byla provedena generální rekonstrukce.

Od konce roku 1997 je zámek přístupný veřejnosti a postupně se sem vrátily i části zámeckého mobiliáře, a tak je nyní pro návštěvníky připravena expozice bydlení šlechticů 16. až 20. století. Od roku 2003 je též zrekonstruovaná k zámku přiléhající budova zvaná Lottyhaus. V ní najdete další zámecké expozice a díky spolupráci s pražskou Národní galerií také její pobočku s výstavou umění 19. století. Zámek má tři okruhy, přičemž každý z nich vás nechá nahlédnout do jiného období.

  Otvírací dny Čas
Duben - Říjen Po - Ne 10:00 - 17:00
Listopad - Březen So + Ne 10:00 - 16:00
Zavřeno:    pondělí, první sobota v měsíci (svatební obřady) do 14:30 hodin
nic Otvírací dny Čas
duben-říjen Po-Ne 10-16
listopad-březen So+Ne 10-16
Zavřeno:     pondělí, první sobota v měsíci (svatební obřady) do 14,30 hodin


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz