Zámek Dubová

747 84, Radkov, Tel.: +420 556 309 062, dd.dubova@tiscali.cz
Radkov/Památky - Radkov


Popis místa
V roce 1774 byl severně od zříceného hradu Vikštejn, uprostřed osady Dubová, dříve Horní Vikštejn, postaven nový zámek. Cesta k němu byla vysázena lípami od obce Radkov, dnes je známá jako lípová alej. Na zámku se vystřídalo mnoho majitelů, vesměs živořící venkovské šlechty. V 60. letech 20. století byla v objektu zámku zvláštní škola a dětský domov a od roku 2004 je v zámecké budově jen dětský domov.

747 84, Radkov
Telefon: +420 556 309 062
E-mail: dd.dubova@tiscali.cz
Web: http://www.dd-radkov.eu/

Naplánovat trasu

Jedná se o jednopatrovou budovu obdélníkového půdorysu, jejíž průčelní fasáda, obrácená do parku, o 9 okenních osách má uprostřed tříosý rizalit s pilastry, ukončený nahoře trojúhelníkovým tympanonem. Nad ním se na vrcholu střechy tyčí malá věžička.

Dva polosloupy po stranách vjezdu nesou balkón s umělecky tepanou mříží. Okna jsou lemována šambránami a mají nadokenní i podokenní římsy. Kolem zámku vznikla osada Horní Vikštejn.

V zámku byla umístěna správa panství, patřícího do té doby k hradu Vikštejnu, a občas zde sídlili i majitelé. V dnešní době slouží zámek jako dětský domov.

Na místě dnešní osady Dubové stával původně jen poplužní dvůr, který náležel k hradu Vikštejnu. Když v 18. století hrad Vikštejn chátral a nehodil se ani jako sídlo panstva, ani jako centrum správy panství, postavil v letech 1774 - 1776 Jan Julius Frobel, tehdejší majitel vikštejnského panství, na místě poplužního dvora barokní zámek.

Roku 1783 získala panství hrabata z Tenczina, 1814 hrabata z Arzu, 1860 Emanuel Glasner a 1884 hrabata Razumovští. Ti koupili roku 1889 ještě velkostatek Vítkov a v letech 1888 - 1899 i statek Melč.

Noví majitelé své panství zvelebovali, štědře přispívali na školy a kostely v okolí a jejich opravy. Razumovští sidlili na dubovském zámku až do roku 1945. Za okupace se přihlásili k německé národnosti, zámek byl po určitou dobu využíván i jako lazaret wehrmachtu.

Po osvobození Razumovští odešli do emigrace, jejich majetek byl zkonfiskován a v 50. letech v něm bylo zřízeno zemědělské učiliště.

V zámku je umístěn dětský domov. Exteriéry zámku jsou po domluvě volně přístupné.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz