Zámek Dřevíč

Velký Dřevíč, 549 34, Hronov, Tel.: +420 491 483 314, kis@mestohronov.cz
Hronov/Památky - Hronov


Popis místa
Drobný barokní lovecký zámeček Dřevíč stojí ve stejnojmenné části Sýkořic na Křivoklátsku od počátku 18. století. Vznikl přestavěním starší myslivny. Dnes jej vlastní Karel Schwarzenberg a zámek není v současné době veřejnosti přístupný.

Velký Dřevíč, 549 34, Hronov
Telefon: +420 491 483 314
E-mail: kis@mestohronov.cz
Web: http://www.mestohronov.cz

Naplánovat trasu

Bývalý lovecký zámek Dřevíč byl zbudován v hlubokých lesích na návrší nad údolím potoka Vuznice severně od Nižboru. Modrá fasáda a mansardová střecha určují charakter obdélné budovy s pětiosým průčelím, jehož portál je ozdoben rodovým znakem Fürstenberků. Areál dotváří letní pavilonek a krajinářský park. Nedaleko stojí novobarokní kaple sv. Huberta z r. 1899.

Interiéry byly výrazně pozměněny ve druhé polovině 20. století. Předsíň v přízemí, z níž vede dřevěné schodiště do patra, je zaklenuta valenou klenbou s výsečemi.

Lovecký zámeček Dřevíč stojí na místě staré hájovny, v hlubokých křivoklátských lesích, která zde byla postavena roku 1572 na pokyn arciknížete Ferdinanda.

Až na počátku 18. století zde nechal tehdejší pán na Křivoklátě, Josef Vilém z Fürstenberka vystavět malý barokní lovecký zámeček. Fürstenberkové jej bez přerušení vlastní až do roku 1929, kdy jej od nich vykupuje stát a zřizuje zde sídlo lesní správy. Nedaleko zámečku se nachází novobarokní kaple sv. Huberta z roku 1899.

Ve druhé polovině 20. století se majitelem zámečku stává generální ředitelství zemědělského zásobování a nákupu Praha a zřizuje zde své školící a rekreační středisko.

Od roku 1991 je objekt znovu v soukromých rukou a jeho majitelem se stal Karel Schwarzenberg.

Veřejnosti nepřístupný.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz