Zámek Dožice

Dožice, 335 43, Mladý Smolivec
Mladý Smolivec/Památky - Mladý Smolivec


Popis místa
Zámek Dožice se nachází ve stejnojmenné obci, na okraji vesnice vedle chátrající hospodářské budovy a nedaleké kamenné sýpky. Dnes je zámek ve slušném stavu, ale veřejnosti není přístupný. Exteriéry zámku jsou volně přístupné. Sochy na návsi obce jsou z roku 1742 a představují sv. Antonína Paduánského, sv. Annu a sv. Jana Nepomuckého, zhotovené nákladem Vančury z Řehnic.

Dožice, 335 43, Mladý Smolivec
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Malý barokní jednopatrový zámeček obdélníkového tvaru s valbovou střechou a kamenným schodištěm k hlavnímu vstupu.

Maltézské rytíře připomíná klenák vstupního portálu s maltézským křížem.

Na návsi stojí historicky velmi cené sochy sv.Jana Nepomuckého, sv.Anny a sv.Antonína Peduánského, které nechal zhotovit v roce 1742 Vančura z Řehnic u neznámého autora. V současné době, po restaurování v roce 1995, jsou sochy ve výborném stavu.

Kostel sv. Michaela archanděla, jež nechal postavit v roce 1575 Mořic Chanovský z Dlouhé Vsi, je vystavěn nad obcí na vrcholu Kamýk. Na konci devatenáctého století byl kostel přestavěn a rozšířen. V současné době je kostel využíván pro bohoslužby.

Obec Dožice je připomínána v písemných pramenech již roku 1318, jakožto sídlo vladyků Racka a Lva. Z toho někteří autoři usoudili, že zde již stála tvrz. V 15. století patřila obec ke Lnářům a v polovině 16. století koupil Dožice od Martinkovských z Roseče, kteří zde seděli od počátku 16. stolestí a v jejich majetku je zapsána i tvrz, Mauric (Mořic) Chanovský z Dlouhé Vsi. Jeho rod zde sídlil až do druhé poloviny 17. století.

Později se majitelé měnili. V první pol. 18. století držel Dožice Josef Jáchym Vančura z Řehnic, c.k. rada a zemský soudce, který jej prodal roku 1777 křížovnickému řádu sv. Jana. V té době stál v Dožicích zámek z části dřevěný s dřevěnou věží. Později přešlo vlastnictví na Maltéze červeného kříže. Křížovníci drželi Dožice až do roku 1915.

Dnešní zámek byl pravděpodobně postaven za křížovníků, v letech 1780-1781, podle plánů stavitele Jana Palliardiho a sloužil jako venkovské sídlo představitelů řádu.

V obci Dožice se narodil malíř Jiří Karmazín. V prodejně porcelánu v Praze lze od něj nalézt největší porcelánový obraz ve střední Evropě, nazvaný Italské capriccio (250x200cm). Obraz je namalován technikou velmi obtížné barevné podglazurové dekorace a je sestaven z devadesáti šesti kachlí.

Exteriéry zámku jsou volně přístupné.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz