Zámek Domousnice

294 48, Domousnice, Tel.: +420 608 509 934, sdruzeni.cizovky@seznam.cz
Domousnice/Památky - Domousnice


Popis místa
Zámek Domousnice leží ve stejnojmenné obci, což je asi 15 kilometrů od Mladé Boleslavi, směr Dětenice. Zámek má mansardovou střechu a uvnitř můžete vidět bohatě zdobené stropy, vnitřní schodiště a původní krby. Dnes je zámek v soukromém vlastnictví.

V dnešní době je zámek s parkem v soukromém držení. Do zámku a parku se lze podívat pouze po předchozí domluvě.  Zámek je dvoukřídlá budova, kde obě křídla jsou dvoupatrová. Na přelomu let 2003/2004 se zde kompletně zrekonstruovala střecha, která již nebyla ve vyhovujícím stavu.

Také se v budoucnu počítá s postupnou renovací interiérů. Nyní zámek hostí ve svých prostorech vinařství a dílnu na výrobu nábytku z masivu převážně venkovského stylu.

Historie Domousnice sahá do roku 1290. V roce 1378 byl držitelem Beneš Bílý z Dětenic. Tvrz vznikla okolo roku 1400 a písemně je dokládána v roce 1405, kdy patřila Karlu Harasovi z Bosyně. Ten však nezanechává žádného mužského potomka, ale pouze dceru Elišku, a proto panství připadá příbuznému Bohuňkovi Harasovi.

V letech 1510 až 1535 zde vládl Markvart Frice z Daliměřic. Po jeho smrti se majetku ujímá jeho vnuk Zikmund.

Roku 1573 prodal Jan Frycek celé dědictví do kterého patřil i statek v Domousnici s tvrzí a poplužním dvorem Václavu Bírkovi z Násilí. Na konci 16. století odkazuje a rozděluje pan Jiří Bírka z Násilí celé panství na dva díly a to Kryštofovi ze Šlovic a Olešné a Petrovi Koučovi z Kauče.

Kryštof potom přenechává svojí část panu Petrovi z Kauče. Pan Petr zde nechal vystavět novou renesanční tvrz, která je doložena z let 1609 a 1615. Pan Petr z Kauče se však účastní bitvy na Bílé hoře a po porážce odboje prchá do Drážďan, které se také stávají jeho útočištěm až do jeho skonu.

V Čechách zůstávají jeho synové, kterým byla za trest zkonfiskována třetina majetku a posléze jim byl statek odňat celý.

Dalším majitelem se stává Polyxena Lobkovicová z Pernštejna a to v roce 1623, ale majetek byl i přes prodej brzy navrácen zpět Kaučům.

Majetek přebral Jetřich z Kauče, který pojal za manželku Annu Marii Byšovcovou z Bašova, ta se stává dědičkou celého majetku. V roce 1630 se v písemnostech hovoří o tvrzi s pivovarem.

Po ovdovění se Anna Marie znovu vdala za Petra Rašína z Rýzmburka, který je zakladatelem zámeckého parku. Petr Rašín byl jedním z nejvýznamnějších majitelů panství, který zastával velmi významné královské úřady. Zastával úřad královského rady a hejtmana celého boleslavského kraje.

Po smrti Anny Marie se majetku ujímá její syn Václav Jiří Rašín z Rýzmburka, který panství Domousnice rozšiřuje a přikupuje k němu další vesnice. V roce 1710 umírá a je pohřben v nedalekých Řitonicích. Majetek přechází na jeho syna Josefa Hynka, který ovšem o panství přichází pro nesplacené dluhy.

V roce 1750 se novými majiteli stávají Scherzerové z Kleinmühlu, ti však na panství hospodaří jenom do roku 1785, kdy se novými majiteli stávají Půlpáni z Feldštejna. Ti drží panství až do poloviny 19. století.

Ke konci 19. století patřili Domousnice průmyslníkovi Augustinovi Schrolovi a po jeho smrti jeho dědicům.

V létě roku 1911 navštívila zámek česká operní pěvkyně Ema Destinová.

Dalším majitelem se stává český politik, poslanec v Praze a rakouského sněmu Jindřich Maštálka, ten zde vletech 1917 – 1926 provádí jedny z posledních stavebních úprav. Zemřel v zámku který byl po jeho smrti prodán.

V socialistické éře sloužil zámek jako rekreační středisko Svazu invalidů. V dnešní době je zámek v soukromém držení.

Vedle zámku jsou rozsáhlé sklepy, které jsou ve tvaru písmene L a jsou dost těžko přístupné po strmých schodech. Podle místní tradice jde o pozůstatky pivovaru.

Zámek je veřejnosti nepřístupný. Exteriéry zámku jsou volně přístupné.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz