Hrad a zámek Dolní Kounice

Zámecká, 664 64, Dolní Kounice, Tel.: +420 602 765 625, zamekkounice@seznam.cz
Dolní Kounice/Památky - Dolní Kounice


Popis místa
Původní gotické opevnění i renesanční palác nabízejí mnohé stavebně historické lahůdky - Zelenou komnatu, původní černou kuchyni, hradní prevét a především unikátní točité samonosné schodiště z pískovce, jaké u nás jinde nenajdete. V roce 2015 bude zpřístupněna část rozsáhlého podzemí hradu, které je protkáno tajnými chodbami.

Zámecká, 664 64, Dolní Kounice
Telefon: +420 602 765 625
E-mail: zamekkounice@seznam.cz
Web: http://www.zamekkounice.cz

Naplánovat trasu

Zbytky původního hradu se v Dolních Kounicích dochovaly dodnes, a to v podobě zdiva v jádru dnešního zámku. Raritou zámku je točité pískovcové schodiště, které je bohatě zdobeno renesančními kamennými reliéfy. Pro veřejnost je zámek přístupný od roku 2007, otevřeno má o víkendech, kdy se zde konají různé akce, jako například Hradní radovánky či Open air disco party.

Původně se jednalo o gotický hrad, který si na svou obranu nechal ve 20. letech 14. století postavit místní premonstrátský klášter. Po zrušení kláštera připadl zámek markraběti (a králi) Ferdinandu I., který jej roku 1537 prodal místokancléři Českého království Jiřímu Žabkovi z Limberka. Ten potřeboval reprezentativní sídlo, a nechal proto hrad přestavět v renesančním slohu. Další renesanční přestavba proběhla na přelomu 16. a 17. století, kdy zámek vlastnili Drnovští z Drnovic.
Boční pohled na zámek Dolní Kounice

Po porážce stavovského povstání byl zámek Drnovským zabaven a roku 1622 jej koupili Dietrichštejnové. Zámek v následujícím období sloužil pouze jako sídlo správy dolnokounického panství. Roku 1862 zámek získali Herbersteinové, kteří jej využívali k hospodářským účelům, což poznamenalo některé prostory zámku.

Po pozemkové reformě jej roku 1927 koupil bývalý správce Emil Tomec, ten jej 1937 prodal městskému tajemníkovi Karlu Rubešovi. Roku 1945 zámek zakoupil Václav Edel, od roku 1948 se spolumajitelem stal i místní státní statek. Zámek byl zestátněn v roce 1974, převzal jej Státní podnik památkové péče a ochrany přírody v Brně, který v něm hodlal zřídit své reprezentační centrum. Roku 1986 stavbu převzala Státní vědecká knihovna v Brně (dnešní Moravská zemská knihovna), jež v něm mínila umístit část svých depozitářů.

V restituci v roce 1992 byl zámek vrácen rodině Edlů, která jej okamžitě prodala brněnské firmě L.V.P., v jejímž držení je dosud. Od roku 2006 začala tato společnost s rozsáhlou rekonstrukcí a využíváním zámku pro veřejnost.

  Otvírací dny Čas
Květen So - Ne 10:00 - 17:00
Červen So - Ne 10:00 - 17:00
Červenec So - Ne 10:00 - 17:00
Srpen So - Ne 10:00 - 17:00
Září So - Ne 10:00 - 17:00


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz