Zámek Dolní Beřkovice

Mělnická, 277 01, Dolní Beřkovice
Dolní Beřkovice/Památky - Dolní Beřkovice


Popis místa
Zámek Dolní Beřkovice leží ve stejnojmenné obci na břehu Labe, 6 km od Mělníka. Zámek pochází ze 16. století. Po bělohorské bitvě byl zámek v držení Lobkoviců a teprve za Josefa Lobkovice se stal rezidenčním sídlem. V polovině 19. století zámek doplnily neogotické a neorenesanční detaily. Okolo zámku se rozkládá anglický park s 66 druhy dřevin, který je volně přístupný. V současné době je zámek v soukromém vlastnictví a není volně přístupný.

Mělnická, 277 01, Dolní Beřkovice
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Obec se původně rozvíjela v blízkosti řeky, kde je také její centrum, jemuž dominuje kostelík sv. Ducha nad Liběchovem. Na náměstí naleznete kapličku, která se nachází jižně od zámku.

Nejvýznamnější památkou Dolních Beřkovic je zámek, který byl ovšem velmi poškozen při povodních v roce 2002.

Zámek má čtyři uzavřená křídla, která tvoří téměř pravidelný čtverec, ze kterého v rozích vystupují šestihranné věže.

V současnosti zámek není přístupný, dochází však k postupné obnově zámku. Můžete se ale projít přilehlým anglickým parkem a prohlédnout si desítky druhů dřevin.

Po postavení železniční trati se Beřkovice začaly rozrůstat směrem k poměrně vzdálenému nádraží. Od zámku k němu vede příjemná alej, dlouhá přibližně jeden kilometr.

Písemné prameny hovoří o panském sídle v Beřkovicích poprvé ve 2. polovině 15. století. Tehdy to byla tvrz, kterou si nechal vystavět Radslav II. Beřkovský ze Šebířova. Beřkovští ze Šebířova drželi Beřkovice až do r. 1597, kdy je Mikuláš Beřkovský prodal míšeňskému rytíři Zikmundovi Vilémovi z Blevic a z Nosovic.

Ten si Beřkovice zvolil jako své hlavní sídlo. Beřkovická tvrz ovšem neodpovídala jeho potřebám, a proto dal na místě tvrze v l. 1606-1614 vybudovat renesanční zámek. Blevicům byly Beřkovice za účast na stavovském povstání zkonfiskovány.

Poté se majiteli Beřkovic, podobně jako dalších mělnických statků, stali Lobkovicové. Konkrétně roku 1627 koupila Beřkovice i se zámkem Polyxena Pernštejnská z Lobkovic. Tato skutečnost ovšem nezměnila nic na tom, že hlavním sídelním zámkem Lobkoviců zůstala Roudnice nad Labem. Zámek v Beřkovicích tak procházel jen drobnější údržbou.

Majoritní pán roudnických statků Ferdinand Josef Lobkovic předal, tehdy již Dolní Beřkovice, svému mladšímu bratru Josefovi z Lobkovic, který založil novou větev lobkovického rodu, zvanou dolnobeřkovickou, a ze zámku vytvořil rezidenční sídlo. Z tohoto důvodu zahájil r. 1853 velkou přestavbu zámku vedenou architekty Stachem a Ferstlem.

Zámek byl doplněn o tehdy módní neogotické a neorenesanční detaily. V majetku Lobkoviců zůstal zámek až do r. 1948.

Po tomto roce připadl zámek státu a až do pol. 60. let v něm byla umístěna místní škola. Poté byl zámek pečlivě renovován a svou podobou se přiblížil pozdně renesančnímu vzhledu, který měl na poč. 17. stol. Poté sloužil zámek jako byty a sklady. V 90. letech 20. stol. byl v rámci restitucí vrácen původním majitelům, Lobkovicům, kteří zahájili další rekonstrukci zámku.

Kaplířové ze Sulevic

Beřkovští ze Šebířova

Lobkovicové

Zámecké exteriéry jsou volně přístupné.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz