Zámek Dolejší Krušec

Dolejší Krušec, 342 01, Hartmanice
Hartmanice/Památky - Hartmanice


Popis místa
Zámek Dolejší Krušec se nachází blízko obce Hartmanice na návrší vlevo od příjezdové komunikace do obce Dolejší Krušec. Historie zámku začíná v polovině 16. stol., kdy se majiteli panství Dolejší Krušec stali Cílové ze Svojšic. Současný stav zámku je celkem zachovalý, ovšem pomalu chátrá a veřejnosti není přístupný. Náklady na celkovou rekonstrukci zámku jsou vyčísleny na skoro 95 miliónů korun českých.

Dolejší Krušec, 342 01, Hartmanice
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Základem dnešního zámku je renesanční tvrz postavená v polovině 16. stol. o rozměrech asi 14,5 x 30 metrů. V první polovině 17. stol. došlo k přestavbě západního křídlo při jihozápadním nároží tvrze, jehož přízemí bylo klenuté a patro plochostropé. A ještě před rokem 1744 bylo postaveno jižní křídlo.

V závěru 18. století došlo k zpevnění renesanční části zámku dvěma pilíři a zámek získal mansardovou střechu. V té době byla také založena při severozápadním konci budovy bývalé tvrze kaple zasvěcené sv. Janu Nepomuckému. Krátce na to došlo ještě k výstavbě čtyřpatrové věže, kryté cibulovitou bání s hodinami.

V roce 2008 došlo ke zřícení věže. Kaple je po rekonstrukci krovu a střešní krytiny. V roce 2013 byla dokončena obnova zámeckého parku.

Historie zámku začíná až v polovině 16. stol., kdy se majiteli panství Dolejší Krušec stali Cílové ze Svojšic. Právě Beneš Cíl ze Svojšic je pokládán za zakladatele statku s tvrzí neboť již roku 1556 se připomíná s přídomkem na Dolejším Krušci.

Ačkoliv se následník rodu Cílů, Heřman Cíl neúčastnil povstání, byl mu majetek v letech 1618 až 1620 odebrán a prodán Johance Malovcové, rozené z Bukovan.

V 1. polovině 18. století vlastnil statek Gottfried Daniel Wunschwitz, který zemřel roku 1741 a Wunschwitzové drželi statek ještě do roku 1748, kdy jej museli pro finanční potíže prodat. Ve druhé polovině 18. století je krátce statek také v rukou rodu Villani.

Majitelé panství se později střídali a až roku 1938 koupili statek Anna Broschová a František Xaver Brosch, kteří na statku hospodařili až do prosince 1949, kdy byli na základě dekretu zbaveni majetku a statek převzal Státní statek Hartmanice.

Budova zámku není veřejnosti přístupná. Exteriéry jsou přístupné.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz