Zámek Dobříčany

Dobříčany, 438 01, Liběšice
Liběšice/Památky - Liběšice


Popis místa
Přibližně 5 km od Žatce se nachází zřícenina zámku Dobříčany. V současné době je zámek opuštěný, veřejnosti nepřístupný a velmi chátrá. V roce 2011 hrozilo, že se zřítí střecha zámku a tak musela být odstraněna část budovy. Majitel zámku, firma Benitrans, bohužel o stavbu nejeví žádný zájem, tudíž obnova zámku je v nedohlednu. Zámek zařadili památkáři na seznam nejohroženějších památek v regionu.

Dobříčany, 438 01, Liběšice
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

V renesančním zámku z počátku 17. století v centru Dobříčan měla do počátku 90. let minulého století armáda své sklady. V roce 1992 jej koupila firma Benitrans, která za jeho zástavu získala úvěr, jenž nikdy nesplatila.

V roce 1998 Krajský obchodní soud v Brně poslal Benitrans do konkurzu, který v roce 2006 zrušil, neboť majetek podstaty nepostačoval k úhradě nákladů konkursu.

Armádou dobře udržovaný zámek za posledních téměř dvacet let značně zchátral. Ze střech zmizela plechová krytina, do budov volně zatéká. Střechy i zdivo se bortí.

V okolí stojí za poznání nedaleké, původně královské město Žatec, o němž je první zmínka z r. 1004. Ve městě se nachází celá řada turisticky i architektonicky zajímavých objektů.

První zmínka o vsi Dobříčany je z roku 1318. Tvrz se zde připomíná poprvé v roce 1437. V roce 1620 dal Kryštof Hrobčiký z Hrobčic původní tvrz přestavět na renezanční zámek. Protože se Kryštof Hrobčiký z Hrobčic zúčastnil stavovského povstání, propadl zámek i se vsí konfiskaci.

Roku 1620 přepadli zámek císařští vojáci, vyplenili jej a zapálili.

V roce 1623 koupil zámek František Clary de Riva. Jeho potomci nechali v druhé polovině 17. stol. poničený zámek barokně přestavět a u zámku založili rozsáhlý park. V roce 1746 zdědil zámek hrabě Leopold Kašpar Clary-Aldringen z vedlejší větve rodu Clary de Riva.

Jeho potomci drželi zámek až do roku 1804, kdy ho koupil Jan Antonín Chládek a roku 1809 pak Eduard ze Schönburka. Ten Rybňany roku 1823 vyměnil za jiné statky s Vincencem Zesnerem ze Špitzenberka. V majetku jeho rodiny byl pak až do roku 1945. 

Zámek je zchátralý a nepřístupný. Exteriéry zámku jsou volně přístupné.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz