Zámek Dobřenice

Dobřenice, 503 25, Dobřenice, Tel.: +420 702 056 966, k.katschnerova@seznam.cz
Dobřenice/Památky - Dobřenice


Popis místa
Zámek Dobřenice leží ve stejnojmenné obci, která se nachází v okrese Hradec Králové. Původně barokní zámek zde stojí od konce 17. století. Obec je však daleko starší, oblast byla osídlená již kolem roku 2500 př. n. l. V 19. století se zámku dostalo pseudoklasicistní úpravy. Za komunismu zde působil Výzkumný a šlechtitelský řepařský ústav a dnes je zde hotel s konírnou a krytou jízdárnou.

Dobřenice, 503 25, Dobřenice
Telefon: +420 702 056 966
E-mail: k.katschnerova@seznam.cz
Web: http://www.zamekdobrenice.cz/

Naplánovat trasu

Zámek v Dobřenicích je nyní k dispozici k pronájmu jako hotel s restaurací, který nabízí ubytování v 9 apartmánech s prostornou konferenční místností, salonky a plně vybavenou kuchyní.

K areálu náleží budovy bývalého velkostatku, stáje, krytá i venkovní jízdárna a barokní kostel sv. Klimenta, nejvýznamnější barokní památka v Dobřenicích.

Kostel byl postaven roku 1739 na místě zbořeného původního dřevěného kostelíku ze 14. století. V podzemní hrobce jsou pohřbeni mnozí ze šlechtického rodu Dobřenských a vedle kostela se nachází rodinná hrobka Loevensteinových.

Patřičná péče je věnována také anglickému parku, kde můžete najít mnoho cenných, velmi starých stromů, od kterých jsou krásné výhledy jak na zámek, tak i na přilehlé rybníky.

První zmínky o Dobřenicích se datují až k roku 1339. Dobřenické panství založil rytíř Zdeněk Bohunek z Dobřenic.

Od té doby až do roku 1862 patřilo panství, zámek a vše co k němu náleželo jedinému rodu a to právě rodu Dobřenských z Dobřenic.

Roku 1862 bylo celé panství prodáno baronu Karlu Danielu Weinrichovi, který po požáru zámku v roce 1860 nechal část zbořit a postavil jednopatrovou pseudoklasicistní novostavbu.

V roce 1875 byl upraven i 25 hektarový anglický park, navržený známým architektem Eduardem Petzoldem.

Zbytek původního zámku byl radikálně přestavěn v roce 1900.

Roku 1928 bylo celé panství koupeno předsedou správní rady Škodových závodů v Plzni, JUDr. Karlem Loevensteinem, který ihned po převzetí zámku provedl adaptaci, přistavěl podkrovní místnosti a nechal zavést ústřední topení.

Přikoupil k velkostatku zbytkový dvůr Kratonohy a vlastnil asi 750 ha půdy. V roce 1934 zřídil v obilním dvoře drůbežárnu pro chov slepic, o rok později vybudoval v Dobřenicích pilu, upravil interiér zámku a postavil novou vstupní bránu do velkostatku se sochami lvů.

Roku 1937 nechal vedle kostela postavit hrobku, do které byl po své smrti v únoru roku 1938 pochován.

Dva roky poté byla na statek uvalena německá nucená správa. Roku 1946 byl celý majetek navrácen rodině Loevensteinových, ale krátce na to byl roku 1948 znárodněn a po více než 40 let zde působil státní statek.

Roku 1993 bylo celé panství v rámci restituce vráceno dceři Karla Loevensteina - Karle Katschnerové, která po sňatku s Milanem Katschnerem emigrovala v roce 1948 do Brazílie, odkud se do Čech vrátila  v roce 1993 a začala navrácený majetek ve věku 70 let spravovat.

Prvním krokem k záchraně statku byla oprava střech na všech budovách, aby se zabránilo další devastaci. Kravíny byly přestavěny na stáje, opravena byla také původní krytá jízdárna a zavedeno venkovní pískové kolbiště. Dalším krokem bylo přivést zpět do areálu koně a navrátit mu prostřednictvím jezdecké školy uznávané postavení v oblasti jezdectví.

Poté započala postupná rekonstrukce ostatních četných budov, která pokračuje až dodnes.

Zámek je nyní k dispozici k pronájmu jako hotel s restaurací, nabízející ubytování. Exteriéry zámku jsou volně přístupné.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz