Zámek Dlouhá Loučka (dolní zámek)

1. máje, 783 86, Dlouhá Loučka, Tel.: +420 585 037 054, obec@dlouhaloucka.cz
Dlouhá Loučka/Památky - Dlouhá Loučka


Popis místa
Na Olomoucku, necelých 10 kilometrů severovýchodně od Uničova leží obec Dlouhá loučka s tzv. Dolním renesančním zámkem. Postavit ho nechal Jáchym Pivec z Klinštejna a Hradčan na přelomu 16. a 17. století. Dnes v něm sídlí Obecní úřad. Exteriéry zámku jsou volně přístupné.

1. máje, 783 86, Dlouhá Loučka
Telefon: +420 585 037 054
E-mail: obec@dlouhaloucka.cz
Web: http://www.dlouhaloucka.cz

Naplánovat trasu

Zámecké budovy jsou uspořádány do čtvercového bloku s malým nádvořím a dvěma oválnými arkýři v nárožích. Část oken má ještě původní nadokenní římsy a kamenné šambrány (zdobené orámování). Dochoval se i renesanční vstupní portál s erby stavebníka a jeho ženy Johanky Borovské ze Slavíkovic na štítcích. Stropy v přízemí jsou klenuté hřebínkovou klenbou, v patře pak ploché.

Zámek je opravený a částečně přístupný v úředních hodinách místního Obecního úřadu, který v něm sídlí.

Zámek je částečně přístupný v úředních hodinách místního Obecního úřadu, který v něm sídlí, čili v pondělí a ve středu od 7:00 do 11:30 a od 12:00 - do 17:00.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz