Zámek Děčín

Dlouhá jízda, 405 02, Děčín 1, Tel.: +420 412 518 905, info@zamekdecin.cz
Děčín 1/Památky - Děčín 1


Popis místa
Zámek leží v samém středu města Děčín nad soutokem řek Labe a Ploučnice. Patří mezi největší a historicky nejvýznamnější objekty svého druhu v Čechách. Po několika přestavbách dospěl do podoby barokně-klasicistního zámku. Svým návštěvníkům nabízí celkem tři prohlídkové okruhy. V dnešní době je zámek ve vlastnictví města Děčín a je nepřehlédnutelnou dominantou tohoto příhraničního sídla.

Dlouhá jízda, 405 02, Děčín 1
Telefon: +420 412 518 905
E-mail: info@zamekdecin.cz
Web: http://www.zamekdecin.cz

Naplánovat trasu

Původním osídlením na skále na levém břehu Labe bylo přemyslovské, dřevěné hradiště z 10. století. Ve století třináctém zde vznikl gotický kamenný hrad na kontrolu lodí plujícíh po Labi. V 16. století byl rodem Bünau přestavěn na renesanční zámek.

Po Třicetileté válce jej získal do svého majetku rod Thunů, který zámek proměnil v barokní sídlo s přilehlými zahradami. Dnešní podobu získal během 18. století, kdy byl přestavěn v klasicistním stylu. V druhé polovině 20. století zámek sloužil jako kasárna.

V současnosti je opravena téměř celá hlavní zámecká budova. Východní křídlo slouží jako pobočka Oblastního muzea Děčín, severní křídlo využívá Státní okresní archiv

V opravených prostorech západního a jižního křídla se konají individuální a skupinové prohlídky, svatební obřady, koncerty, výstavy a další kulturní akce.

Také zámecké nádvoří oživují v průběhu celého roku nejrůznější slavnosti. Nejvýznamnější z nich jsou Historický trh májový pořádaný každoročně v květnu a zářijové Slavnosti vína.

Dnes lze na děčínském panství obdivovat kromě bohatě zařízených interiérů i tzv. Růžovou zahradu.

Obnova zámku v současné době pokračuje rekultivací zámeckých zahrad a parku. Již dnes patří zámek Děčín mezi nejnavštěvovanější památkové objekty Ústeckého kraje.

První písemná zmínka o této provincii pochází z roku 993, vlastní hradiště je poprvé zmíněno k roku 1128. Tento původní dřevěný objekt byl ve 13. století přestavěn na kamenný královský hrad, který kolem roku 1305 přechází za nejasných okolností do rukou mocného rodu Vartenberků.

Přesnou podobu původního středověkého hradu neznáme. Víme však, že byl rozdělen na dvě části – horní (zadní) a dolní (přední), které fungovaly víceméně samostatně. Tato dispozice zůstala zachována až do konce 18. století a nezměnilo ji ani dobytí a vypálení hradu roku 1444.

Současná podoba zámku je dílem hraběcího rodu Thun-Hohenstein, který držel děčínské panství v letech 1628–1932. Thunové pocházeli původně z jižních Tyrol a postupně se vypracovali mezi přední šlechtické rody habsburské monarchie.

Thunové provedli dvě zásadní rekonstrukce zámku. První, vrcholně barokní přestavba, proběhla v posledním třicetiletí 17. stol. na popud Maxmiliána Thuna, císařského vyslance a diplomata.

Jeho záměrem bylo především posílit reprezentační funkci objektu, aby patřičně demonstroval bohatství a vlivné postavení rodu.

Druhá a poslední přestavba zámku proběhla v letech 1786–1803. Jejím provedením byl pověřen děčínský architekt Jan Václav Kosch, který se rozhodl různorodý zámecký organismus sjednotit a dát celému objektu kompaktní vzhled.

Díky postavení Thunů přivítal zámek celou řadu prominentních hostů.

Roku 1854 se zde například konal diplomatický kongres panovníků Rakouska (František Josef I.), Pruska (Bedřich Vilém IV.) a Saska (Bedřich August II.).

Rod Thunů udržoval kontakty také s mnoha předními vědci či umělci – Josefem Dobrovským, Františkem Palackým, malířskou rodinou Mánesů.

Zřejmě nejznámějším návštěvníkem zámku byl ovšem hudební skladatel Fryderik Chopin, který zde pobýval v září roku 1835.

Častým hostem na zámku byl následník rakousko-uherského trůnu arcivévoda František Ferdinand d'Este, který byl dokonce s děčínskými Thuny spřízněn.

Proto byly po sarajevském atentátu jeho osiřelé děti, Max, Ernst a Sophie vychovány mimo jiné i na děčínském zámku u své tety Marie Chotkové, provdané Thunové.

  Otvírací dny Čas
Listopad - Únor Po - Pá 10:00 - 16:00
Listopad - Únor So + Ne + svátky 10:00 - 17:00
Březen - Červen Po - Ne 9:00 - 17:00
Červenec - Srpen Po - Pá 9:00 - 18:00
Září - Říjen Po - Pá 9:00 - 17:00

Prohlídkový okruh - Zlatá léta děčínského zámku

Prohlídkový okruh – Barokní perly zámku

Prohlídkový okruh - Návštěva u knížete Františka ThunaHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz