Starý zámek Dalovice

Hlavní, 362 63, Dalovice, Tel.: +420 353 223 129, szes.dalovice@volny.cz
Dalovice/Památky - Dalovice


Popis místa
Původně renesanční tvrz vznikla na počátku 16. století jako nástupce původní gotické tvrze, zničené během obléhání v roce 1503. Leží severozápadně od poplužního dvora na severním okraji obce Dalovice. Během staletí byla tvrz mnohokrát upravována a přestavována a postupně přeměněna na menší vrchnostenský zámeček. Po požáru v roce 1899 nechal tehdejší majitel zdejšího statku Friedrich Riedl von Riedenstein vyhořelý objekt přestavěl na zámeckou budovu. Dnes zde sídlí střední škola. Přístupný je pouze zámecký park.

Hlavní, 362 63, Dalovice
Telefon: +420 353 223 129
E-mail: szes.dalovice@volny.cz
Web: http://www.szes-dalovice.cz/

Naplánovat trasu

Starý zámek se nachází v areálu dnešního parku. Jedná se o nepřehlédnutelnou budovu, kde dnes sídlí Střední zemědělská škola.

Jedná se o jedno ze třech panských sídel, které si v Dalovicích můžete prohlédnout. Park je volně přístupný a kromě Starého zámku si zde můžete prohlédnout i mladší Nový zámek. Po nejstarším sídle, gotické tvrzi se dochovalo tvrziště, které je také volně přístupné.

Za Albrechta Hýzrla z Chodova byla roku 1503 stará gotická tvrz oblehnuta a dobyta Šliky. V průběhu 16. stol. byla stará tvrz nahrazena novou, dnes Starým zámkem. Potomci Albrechta Hýzrla z Chodova vlastnili Dalovice až do 20. let 16. stol. Po Hýzrlech drželi Dalovice Hazlauerové z Hazlova a po nich patřily počátkem 17. stol. Fictumům a ve dvacátých 17. stol. městu Karlovy Vary.
Renesanční tvrz dnes nazývaná Starý zámek vznikla v průběhu 16. stol., byla čtvercového půdorysu, ale o jejím vnitřním členění není nic známo. V roce 1899 vyhořela a ze starší stavby byly při opravě ponechány jen hlavní obvodové zdi.

V objektu sídlí Střední zemědělská škola. Zámek není přístupný veřejnosti.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz