Nový zámek Dalovice

Hlavní, 362 63, Dalovice, Tel.: +420 353 224 830, info@logistickaskola.cz
Dalovice/Památky - Dalovice


Popis místa
Dalovice bývaly západní částí Karlových Varů až do roku 1990, kdy se osamostatnily. Nový Zámek uprostřed zámeckého parku je nejmladší ze tří zdejších panských sídel, tedy pozůstatků staré tvrze a tzv. Starého zámku, stojícího na severním konci parku u silnice. V Novém zámku sídlí střední odborná škola. Přístupný veřejnosti je pouze park, ve kterém můžete vidět cca 700–900 let starý Körnerův dub.

Hlavní, 362 63, Dalovice
Telefon: +420 353 224 830
E-mail: info@logistickaskola.cz
Web: http://www.logistickaskola.cz

Naplánovat trasu

O nejmladším panském sídle v Dalovicích na Karlovarsku máme velmi málo informací, i když je dnes v dobrém stavu. Víme, že jej nechali postavit Riedlové z Riedelsteinu kolem roku 1875 v historizujícím slohu a že stojí západně od bývalého poplužního dvora. Za Riedlů se z Dalovic stala průmyslová obec díky prosperující porcelánce.

Po roce 1905 Eduard Riedel von Riedenstein zásadně rozšířil zámeckou knihovnu o řadu svazků německé, anglické a francouzské literatury.

Zámek Riedlům patřil až do roku 1945, kdy propadl státu. Dnes je v něm střední odborná škola a parkem lze volně procházet. Nedaleko se nachází další Starý zámek.

Obec Dalovice (uváděná v minulosti pod názvy Dallowicz, Dallwicz, Dallwitz, Dalvice) je poprvé uváděna v zemských knihách roku 1498, od toho roku se odvozuje založení obce. Neznamená to však, že by lidé do té doby v místě dnešních Dalovic nežili.

Archeologické vykopávky v průběhu 20. století prokázaly, že v okolí místa, dnes nazývaném Tvrziště, žili lidé již v pozdní době bronzové (cca 1200 – 700 let př.n.l.). Nálezy z těchto vykopávek jsou uloženy v Muzeu Karlovy Vary. Nyní v této lokalitě najdeme pouze základ obytné věže z konce 12. století, která patřila ke staré dřevěné tvrzi. Po požáru této tvrze, na počátku 15. století, postavili její majitelé v nedalekém sousedství novou tvrz dvorcového typu uváděnou v historických materiálech pod názvem „Telbicz“. Tato tvrz byla značně poškozena vojskem hraběte Šlika v roce 1502 a přestože byla částečně opravena, k bydlení již nevyhovovala. Ještě během 16. století si majitelé postavili vedle tvrze novou obytnou budovu, později nazývanou „Starý zámek“.

Majitelé dalovického panství se často měnili, protože i když rozloha panství byla velká (zemědělská plocha a lesní pozemky), příjmy z nich vysoké nebyly. Jeden z majitelů – Johann Wenzel Ferdinand, Ritter von Schönau - založil v obci r. 1804 kameninovou výrobnu (pak r. 1830 porcelánku, později nazývanou Epiag), aby příjmy pro panství zvýšil.

Nejvýrazněji se do historie obce zapsal baron Friedrich Riedl von Riedenstein, který v roce 1871 koupil panství včetně porcelánky. V letech 1874 - 1875 nechal baron postavit „Nový zámek“ (dnes sídlo SOŠ logistické). Roku 1889 prodal porcelánku baronu Springerovi, majiteli loketské porcelánky. „Starý zámek“, který nadále sloužil jako ubytovna pro zaměstnance porcelánky, roku 1898 vyhořel. V následujících letech nechal Friedrich Riedl von Riedenstein na místě „Starého zámku“ postavit novou zámeckou budovu, které zůstal název „Starý zámek“ (dnes sídlo SZeŠ).

Baron Friedrich Riedl von Riedenstein zemřel roku 1905. Po něm panství zdědil nejstarší syn Eduard, který výrazně rozšířil zámeckou knihovnu o rozsáhlé sbírky německé, anglické a francouzské literatury (především zaměřené na geografickou a cestopisnou literaturu). Rodina Riedl von Riedenstein vlastnila dalovické panství až do r. 1945, kdy je převzal do svého vlastnictví československý stát.

Mezi zajímavosti Dalovic patří nepochybně zámecký park, ve kterém je dominantou „Körnerův dub“. Již v r. 1811 básník Theodor Körner, který se léčil v Karlových Varech a chodil do Dalovic na procházky, opěvoval duby v parku.

V té době tam rostlo pět mohutných dubů, na konci 19. století zůstaly tři a v současnosti zůstal v parku už jen jeden – „Körnerův“. Tento dub je „ památný strom“ a patří mezi nejstarší v ČR (odhadované stáří je 700 až 900 let). Obvod kmene je 887 cm a výška 18 m. V jeho blízkosti je umístěna bronzová busta T. Körnera od sochaře L. Tischlera z roku 1913.

Při příjezdu do Dalovic, podél Vitického potoka, nelze přehlédnout kostel Panny Marie Utěšitelky, který byl postaven v roce 1929 (původní kaple z r. 1898 se stala součástí nového kostela).

Na zámku sídlí Střední škola, přístupné jsou exteriéry zámku.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz