Zámek Čížová

398 31, Čížová, Tel.: +420 606 774 077, infocentrum@cizova.cz
Čížová/Památky - Čížová


Popis místa
Čížová je obec v okrese Písek, poprvé zmíněná již roku 1316. Koncem 16. století tu vyrostla renesanční tvrz, kterou později nechal Jan mladší Deym ze Stříteže přestavět na renesanční zámek. Ten dnes tvoří dominantu obce a v současné době jsou v něm kanceláře, sklady a byty.

398 31, Čížová
Telefon: +420 606 774 077
E-mail: infocentrum@cizova.cz
Web: http://www.cizova.cz

Naplánovat trasu

Renesanční zámek se nachází ve vsi Čížová na Písecku v Jihočeském kraji. Zámek je patrový dvoukřídlý objekt s pozdně renesančním portálem, nad kterým jsou znaky Dejmů a Kateřiny ze Sudic. Zámek není veřejnosti přístupný.

Roku 2013 nemovitost koupila obec a jen za opravu fasád, oken a okapů utratí kolem tří miliónů korun. V březnu toho roku také pozval starosta obce Tomáš Korejs čížovské občany po dlouhých letech k první veřejné prohlídce této dominanty obce s číslem popisným 1.

Ves Čížová patřila odedávna k píseckému hradu. Od r. 1509 do konfiskace r. 1547 byla v zástavním držení města Písku. R. 1553 prodal král Ferdinand I. dvůr a ves Kateřině Šternberkové ze Sudoměře. Od ní koupil Čížovou r. 1560 Jan Deym ze Stříteže. Jeho nejstarší syn Mikuláš si ve vsi pravděpodobně vystavěl koncem 16. století tvrz. V popisu části dědictví po zemřelém Václavu Deymovi (1683) z r. 1685, kterou získal Jan Jindřich Deym, se uvádějí kamenná patrová tvrz s kaplí nad branou, u kaple „škola“, dále dvůr a vesnice Čížová, Zlivice, Skrýšov, Borečnice a Krašovice.

R. 1690 prodal Jan Jindřich Deym statek Čížovou svému staršímu bratru Janu Petrovi. Od něho si r. 1715 smluvně zajistila statek ovdovělá hraběnka Antonie Josefa Černínová z Chudenic pro svého syna Františka Antonína („rytířské sídlo“, dvůr a pivovar). Tato předběžná kupní smlouva byla pak prostřednictvím ustanovených komisařů potvrzena novou smlouvou z r. 1726, uzavřenou mezi hrabětem Václavem Ignácem Deymem a již plnoletým Františkem Antonínem Černínem. Čížová byla připojena k drhovelskému panství a s ním přešla v r. 1753 do majetku Lobkoviců.

Zámek v Čížové, vzniklý přestavbou starší renesanční tvrze za Jana mladšího Deyma ze Stříteže (což dokládá letopočet 1629 nad portálem západní části budovy), je patrová budova o dvou křídlech. V severní, starší části jsou sklepy vylámané ve skále. Brána a prostranní vstupní místnost jsou ještě z konce 16. století. Polygonální nároží severního traktu nasvědčuje tomu, že zde bývala věž. V prvním poschodí barokního křídla bývala zmíněná kaple sv. Jana Křtitele.

Zámek se později stal sídlem lobkovického lesního úřadu velkostatku Drhovle-Čížová-Sedlice.

Zámek je veřejnosti nepřístupný.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz