Zámek Červené PečkyPopis místa
Zámek rodiny Hrubých z Jelení byl postaven v 17. století na místě původní tvrze. Náleží k němu budova pivovaru, zámecký park v anglickém stylu s mnohými vzácnými stromy starými více jak 150 let. Největší slávu zažíval zámecký park na přelomu 19. a 20. století. Dnes je zámek využívá armáda ČR a je nepřístupný.

281 21, Červené Pečky
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Zámek je jednopatrová dvoukřídlá barokní budova na půdorysu písmene L, krytá valbovou střechou. K severní straně východního křídla, ve kterém je umístěn hlavní vchod do zámku, přiléhá čtyřpatrová pseudorenesanční věž. Vnější fasáda je členěna kordovanými římsami s lizénami s páskovou bosáží a obdélnými okny zasazénými do plochých šambrán, nad kterými jsou suprafenestry se střídavě segmentově a stříškově vykrojenými římsami. Severní strana jižního křídla je pak prolomena arkádovou chodbou, sklenutou křížově.

Interiéry zámku jsou v přízemí většinou sklenuty valeně s lunetami, v patře jsou ploché stropy, všechny místnosti jsou přístupné ze spojovací chodby, která prochází kolem celého obvodu dvorního průčelí. V přízemí východního křídla, v místnosti zvané „mázhaus“ je švabachem psaný nápis o návštěvě císaře Karla VI. (otce Marie Terezie) na zdejším zámku, který se tu krátce zastavil 6. 11. 1723 při návratu z pražské korunovace.

Z mobiliáře zámku se mnoho nezachovalo, po znárodnění byl částečně ztracen a část rozvezena na hrad Český Šternberk a zámky Hrádek u Nechanic a Žleby; zachráněná část mobiliáře byla v roce 1992 v restituci navrácena rodině Hrubých, kteří ji soustředili na rovněž v restituci navrácené letní sídlo zámek Morány (okres Kutná Hora), který se rozhodli nadále užívat.

Na západní a severozápadní straně areálu se rozkládá park s mnoha vzácnými stromy.

Zámek v Červených Pečkách dal postavit v 1etech 1660–70 v sousedství starší tvrze tehdejší majitel panství Hanuš Bedřich z Trauttmansdorfu jako dvoukřídlou barokní budovu, v přízemí otevřenou arkádou na čtverhranných pilířích a s jednoduchou fasádou bez zvláštních ozdob. Z Červených peček vytvořil rozsáhlé panství, a když v roce 1696 zemřel, připadly Pečky jeho prostřednímu synovi Františku Adamovi.

Ten nechal před rokem 1710 zámek přestavět pravděpodobně podle plánů pražského architekta italského původu Giovanniho Battisty Alliprandiho(?). V roce 1713 pak dokončený zámek i s panstvím prodal Karlu Jáchymu Bredovi, který však neuváženým hospodářstvím a nákladným životem své panství zadlužil, a proto je v roce 1734 zabrali věřitelé.
Administrátorem dražby se stal Isidor Václav Obytecký z Obytec, který v roce 1736 nechal sestavit podrobný popis panství a začal s jeho postupným rozprodejem. V roce 1738 se majitelem zámku stalo pražské arcibiskupství a zámek přestal být na určitou dobu panským sídlem.

V roce 1754 prodala konsistoř panství svobodnému pánu Ignáci Kochovi, sekretáři císařovny Marie Terezie. Ten opuštěný zámek opravil a prosadil povýšení obce na městečko.

Ignácův syn Bohumír Koch však opět panství zadlužil a v roce 1794 je koupil ve veřejné dražbě pražský advokát Leopold Hrubý ze Schwanenheimu. K panství tehdy kromě dvora, zámku a městečka Peček patřilo ještě příslušenství v 16 vsích.

Tento rozsah panství se již do konce feudální éry nezměnil. V průběhu 19. století se pro Pečky začíná používat, snad podle barvy stěn zámeckého pivovaru (natřených volskou krví), přívlastek Červené.

Leopold Hrubý zemřel v roce 1809 a panství zdědil jeho syn Josef Richard, který byl 24. 3. 1814 povýšen do šlechtického stavu s titulem z Jelení (z Gelenj).

V roce 1860 zdědil panství Theodor Hrubý z Jelení (Gelenj), za kterého byly provedeny poslední větší úpravy zámku. V roce 1863 byla k severnímu traktu přistavěna čtyřpatrová věž na počest jeho sňatku s Karolinou hraběnkou Ledebur-Wicheln a byly opraveny fasády i interiéry budovy.

Velkou pozornost věnoval Theodor okolí svého sídla. Nově byla upravena zámecká zahrada s vystavěním vytápěných skleníků na pěstování orchidejí a rozšířen byl park, kolem kterého vznikla ozdobná zeď. Theodor Hrubý byl také přítelem, podporovatelem a mecenášem Františka Kmocha ((21)), který často u něho na zámku pobýval.

V roce 1895 předává celý majetek svému druhorozenému synovi Josefu Karlovi Hrubému z Jelení (Gelenj), aby se sám mohl až do konce života († 16. 10. 1914) věnovat jen svým zálibám.
Nový majitel Josef Karel provedl drobné úpravy zámeckého parku a v září roku 1939 podepsal prohlášení spolu s příslušníky dalších 34 rodů české a moravské šlechty, že se bude vždy a za všech okolností hlásit k české národnosti a následně i v roce 1942 ustál tlak na nucené přijetí německé národnosti.

Okamžitě byl proto celý majetek zkonfiskován Němci a rodina byla vystavena nacistické šikaně. Josef Karel umírá 14. 1. 1943 a majetku se může ujmout až v závěru roku 1945 nejstarší mužský potomek rodu Jaromír Hrubý z Jelení (Gelenj).

Ne na dlouho, neboť v roce 1950 byl zatčen, celý majetek byl bez projednání dědictví znárodněn a 17. 5. 1950 byl zámek přidělen k užívání armádě, která zde sídlila následujících 40 let.

V rámci restitučního vyrovnání byl zámek nabídnut v roce 1992 Jaromíru Hrubému k navrácení, ten se však po dohodě s žijícími sourozenci zámku vzdal a restuoval pouze část zámeckého parku. Od roku 1992 je zámek prázdný a chátrá.

V roce 2012 ho koupila firma BENet, jaký má ovšem se zámkem záměr, zatím není zřejmé.

Celý areál zámku je nepřístupný.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz