Státní zámek Červená Lhota

Červená Lhota, 378 21, Červená Lhota, Tel.: +420 384 384 228, cervenalhota@npu.cz
Červená Lhota/Památky - Červená Lhota


Popis místa
Zámek Červená Lhota patří mezi nejmalebnější historické památky na našem území. Tento renesanční zámek se tyčí na skalnatém ostrově uprostřed jezera a vede k němu pouze jediná přístupová cesta. K vidění jsou nejen historické interiéry zámku, ale i okolní přírodní scenerie, které se spolu se zámkem objevují v mnoha filmech. V rámci prohlídky lze sestoupit i do vysekaného skalního sklepení, kde můžete spatřit původní pozůstatky gotické tvrze. Malebný zámek je častým místem konání svateb. V kapli Nejsvětější trojice se každou první neděli v měsíci konají bohoslužby.

Červená Lhota, 378 21, Červená Lhota
Telefon: +420 384 384 228
E-mail: cervenalhota@npu.cz
Web: http://www.zamek-cervenalhota.eu

Naplánovat trasu

Zámek Červená Lhota se nachází mezi jihočeskou Soběslaví a Jindřichovým Hradcem. Jeho jedinečná atmosféra jej řadí k nejatraktivnějším místům nejen pro turisty, ale i pro filmaře. Točily se tu například pohádky Zlatovláska, Pan Tau a mnoho dalších. O oblíbenosti tohoto místa svědčí i skutečnost, že se jedná o jeden z nejvíce navštěvovaných zámků u nás vůbec.

V rámci prohlídkových okruhů zavítáte do 1. patra zámku, kde jsou k vidění autenticky zařízené interiéry. Prohlédnout si můžete i obraz údajně nejošklivější vévodkyně Markéty Pyskaté. Celá prohlídka trvá zhruba 50 minut. V jejím průběhu lze sestoupit i doskalního sklepení, kde jsou k vidění původní dochované základy tvrze.

Okolí zámku nabízí dobré podmínky pro cyklistiku. Blízké Třeboňsko je se svými rybníky rovinatou krajinou, kde se do kopců nenašlapete. Vedle klasických přírodní lákadel však nabízí tento kout republiky i další památky a zajímavosti.

Přestože novorenesanční zámek Červená Lhota nenabídne návštěvníkům takovou masu architektury jako například hrad Pernštejn, je díky umístění stavby v jedinečném prostředí vodního jezera naprosto výjimečný. Právě zdejší atmosféra přenese návštěvníka do jiné doby.

Na místě současného renesančního zámku stávala starší tvrz, kterou historikové datují do 14. století. Nejspíše s rozvojem rybníkářství v tomto regionu vzniklo přehrazením potoka jezero se žulovým ostrohem. Ten byl postupně odtěžen a vznikl tak ostrov, který byl původně spojen se břehem jednoduchým dřevěným mostkem.

Když se v roce 1530 stali majiteli zdejšího panství rytíří Kábové z Rybňan, nechali starší gotickou čtvrť přestavět a vznikl zámeček. Jeho tehdejší podoba se však od té dnešní lišila, protože stavba prošla stavebními úpravami ještě v polovině 19. století, kdy přibyly novogotické prvky.

Rod Kábů z Rybňan se panství a zámku Červená Lhota vzdal na konci 16. století. Po nich se na Červenou Lhotu stěhují příslušníci rodu Růtů z Dírné. Po bitvě na Bílé hoře je jim pro jejich utrakvistickou víru panství v rámci majetkových konfiskací nekatolické šlechty zabaveno.

Barokní prvky této stavby vznikly v druhé polovině 17. století, kdy byl zámek v majetku rodu Slavatů z Chlumu a Košumberka. Na přelomu 17. a 18. století opět zámek mění svého majitele, tím se stávají Windischgrätzové, po nich jej mají v majetku až do roku 1945 německá knížata z rodiny Schönburg-Hartenstein. Právě z této doby pochází sbírka orientálních koberců vystavená v rámci zámecké expozice. Díky pečlivosti sběratelů z tohoto rodu se na zámku dochovala i mnohá další díla, a to nejen orientální. Rodu Schönburg-Hartenstein byl zámek zabaven v roce 1945. Důvodem byla skutečnost, že se rod hlásil k rakouskému občanství.

V novodobé historii zámku několikrát hrozilo, že přestane sloužit jako turistická atrakce. Například po roce 1948 se uvažovalo o tom, že v jeho prostorách vznikne ozdravovna ministerstva zemědělství. Přesto patří Červená Lhota dodnes k nejvyhledávanějším cílům turistů.

Svou současnou tvář získala stavba teprve na samém počátku 20. století. Při úpravách byly z fasády odstraněny některé novogotické prvky, které byly nahrazeny prvky novorenesančními. Pod touto přestavbou je podepsán architekt Humbert Walcher z Moltheimu, který stojí i za úpravami jindřichohradeckého hradu.

Ačkoliv existuje několik teorií, proč získal zámek svou sytou červenou barvu, pohybují se tyto příběhy v oblasti fikce. V nedávné době byla vyvrácena teorie o tom, že pojmenování vychází z barvy střechy z pálených tašek. Jisté je, že poprvé se Červená Lhota zmiňuje jako červená až od počátku 17. století.

Nedaleko zámku se nachází kaple Nejsvětější Trojice, která vznikla v druhé polovině 16. století. Jedná se o prostou renesanční kapli, která dodnes slouží jako římskokatolický kostel.

Seznam majitelů zámku Červená Lhota:

 • rod Kábů z Rybňan (1530– 1597)
 • Vilém Slavata z Chlumu (1641–1693)
 • rod Windischgrätzů (1693–1820)
 • rod Schönburg-Hartenstein (1835–1945)

Významné události a změny vlastníků zámku Červená Lhota:

 • před 1530 - Doložen jako majitel tvrze ve Lhotě Diviš Boubínský z Újezda.
 • Kolem 1530 - Lhotu zakoupila rytířská rodina Kábů z Rybňan.
 • 1542–1555 - Jan Kába nechal starou tvrz renesančně přestavět podle projektu italského stavitele Honse Vlacha.
 • 1557 - Založena zámecká kaple Nejsvětější Trojice.
 • 1597 - Novou Lhotu kupil Vilém Růt z Dírné, čímž došlo k scelení panství Dírná a Deštná.  
 • 1602 - Poprvé se v pramenech objevilo označení Červená Lhota, vycházející z nové barvy omítky tvrze.
 • 1621 - Červená Lhota byla Růtům jako utrakvistům konfiskována a byla obsazena císařským rytmistrem Antoniem Brucciem. Za jeho působení došlo k velkému rozkvětu lázní v Deštné.
 • 1641 - Lhotu koupil Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka, nejvyšší kancléř Království českého a majitel panství hradeckého.
 • 1658–1678 - Stavební úpravy proměnily někdejší tvrz v barokní zámeček užívaný jako letohrádek. Na náročné výzdobě interiérů nově koncipovaného prvního patra se podíleli i I. Cometta a G. G. Tencalla.
 • 1693 - Slavatové vymřeli po meči a zámek sňatkem přešel do držení rodu Windischgrätzů.
 • 1774 - Velký požár zničil zámecké hospodářské budovy i skladovanou úrodu. Zámek zůstal ohněm nedotčen.
 • 1820 - Panství koupil Jakub Veith.
 • 1835 - Červenou Lhotu koupil Heinrich Eduard Schönburg
 • 1841–1863 - Probíhala neogotická přestavba zámku podle projektu stavitelů J. Schaffera a J. Kocába.
 • 1901 - Na návrší nad rybníkem byl založen anglický park.
 • 1902–1910 - Zámek byl přestavěn v neorenesančním slohu za účasti architekta Humberta Walchera z Moltheimu.
 • 1934 - Na Červené Lhotě byla vybudována hrobka rodiny Schönburg.
 • 1945 - Zámek byl konfiskován na základě rakouské národnosti rodiny Schönburg.
 • 1946 - Na zámku byla umístěna dětská ozdravovna.
 • 1947 - Zámek převzala do správy Národní kulturní komise.
 • 1949 - Zámek byl zpřístupněn veřejnosti.
  Otvírací dny Čas
Duben So + Ne 9:30 - 17:00
Květen Út - Ne 9:30 - 17:00
Červen Út - Ne 9:30 - 18:00
Červenec Út - Ne 9:30 - 18:00
Srpen Út - Ne 9:30 - 18:00
Září Út - Ne 9:30 - 17:00
Říjen So + Ne 9:30 - 17:00

Zámek je od dubna do října přístupný o státních svátcích. V případě, že tyto svátky připadnou na pondělí, je zámek také přístupný a zavírací den se ruší a nepřesouvá se na jiné dny.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz