Zámek Čertousy

Bártlova, 193 00, Praha 9
Praha 9/Památky - Praha 9


Popis místa
Zámek Čertousy je barokní zámeček nacházející se v pražské městské části Horní Počernice. Původně se jednalo o gotický dvůr. Zámek Čertousy je značně zchátralý, jednopatrový objekt. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. V současné době je pro veřejnost nepřístupný. O zámku se zmínil český historik umění Emanuel Poche ve své knize Prahou krok za krokem, kde tuto stavbu charakterizuje jako barokní zámek s výrazným zahradním průčelím.

Bártlova, 193 00, Praha 9
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Na místě dnešního zámku Čertousy původně stála středověká tvrz. Po husitských válkách byla však opuštěná a později zcela zanikla. Zámek zde byl postaven v 18. století. Jednalo se o objekt s mansardovou střechou a malou věží.

Za první republiky zde metodistická misie založila sociální ústav, jehož činnost byla přerušena v roce 1948. V roce 1999 byl zámek metodistické misii navrácen. V dnešní době však chátrá.

Obdélníkový půdorys čertouského zámečku nese jednoduchou nádvorní fasádu. Ze západní strany byl dříve obklopen anglickým parkem, na opačné straně je dnes hospodářský dvůr.

Roku 1357 byl zámek prodán arcibiskupovi Arnoštu z Pardubic a do majetku Karlovy univerzity se dostal v roce 1366. Za třicetileté války byl zpustošen. Poté opět majetkem univerzity až do roku 1788.

V 18. století zde vznikla barokní stavba na obdélném půdorysu s pětiosým průčelím.

Zámek není volně přístupný, přístupné jsou jen zámecké exteriéry.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz