Zámek Čeminy

330 33, Čeminy
Čeminy/Památky - Čeminy


Popis místa
Zámek Čeminy se nachází uprostřed stejnojmenné obce na Plzeňsku. Na místě původní tvrze z 16. století byl postaven barokní zámek, který byl sídlem proboštů z Touškova. Poté, co byl zrušen klášter, byl zámek v držení Erbenů. Ti zámek v roce 1830 empírově upravili. U zámku se také nachází klasicistní pivovar a lihovar. Zámek je v soukromém vlastnictví, interiéry jsou upravovány na byty. V současné době je zámek pro veřejnost nepřístupný.

330 33, Čeminy
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Zámek je obdélníková empírová stavba, která má po straně krátké křídlo. Její hlavní průčelí směřuje přes zahradu k silnici a je rozčleněno středním rizalitem, který o jedno polopatro a trojúhelníkový šít převyšuje postranní jednopatrová čtyřosá křídla.

Vchod v přízemí je kryt vystupujícím balkónem na čtyřech sloupech, na nějž se vstupuje z prvního poschodí. Valbová střecha je opatřena vikýři a vrcholí uprostřed pseudogotickou věžičkou. Druhá fasáda, směřující do dvora, je sice jednodušší, ovšem rovněž vybavená rizalitem s vchodem, nad kterým je trojúhelníkový štít.

Uvnitř jsou přízemní místnosti sklenuty plackami a křížovými klenbami, v poschodí jsou stropy ploché. V roce 1972 byl zámek opraven.

Zámek Čeminy je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Obec Čeminy se v pramenech objevuje poprvé v roce 1239, kdy patřila kladrubskému klášteru. Tvrz si u zdejšího dvora vystavěl Jivan Podmokelský, který získal Čeminy roku 1554. Po řadě dalších majitelů koupil Čeminy v roce 1670 kladrubský klášter, jemuž původně náležely.

Klášteru se podařilo navázat na někdejší tradici touškovského proboštství a soustředit v této oblasti do svých rukou statky Čeminy, Komberk, Touškov, Dobronice, Doubravu a Plešnice.

Za opata Tobiáše Holmanna (1689 - 1707) byl někdy kolem roku 1700  postaven v Čeminech barokní zámek, jehož podobu však neznáme. Když byl kladrubský klášter roku 1785 zrušen, byl čeminský statek oddělen od ostatního panství a podléhal náboženskému fondu.

Roku 1790 propůjčil Čeminy Josef II. do svobodného nájmu dvornímu radovi Janovi Erbenovi, který roku 1806 statek koupil. Tehdy k němu patřilo jedno městečko, 8 vesnic a 11 samot. Erbenové drželi Čeminy až do roku 1840. Někdy kolem roku 1830 přestavěl a rošířil Josef Erben barokní zámek v empírovém slohu.

Po Erbenech se na zámku vystřídalo ještě několik majitelů, nyní je v soukromém vlastnictví.

Zámek je v soukromém vlastnictví a přístupné jsou pouze exteriéry zámku.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz