Zámek Církvice

281 44, Církvice
Církvice/Památky - Církvice


Popis místa
Zámeček Církvice se nachází v horní části stejnojmenné obce v blízkosti obecního úřadu. K zámku vede alej líp. O výstavbu zámku se zasadil po roce 1713 Sázavský klášter. Zámek byl proto určen především pro klášterní úředníky a pro případný pobyt mnichů navštěvující Církvici. V současné době slouží zámek k obytným účelům.

281 44, Církvice
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Zámek slouží k soukromým obytným účelům, proto je veřejnosti nepřístupný.

Ves Církvice se poprvé připomíná v r. 1400, kdy zde měl majetek Konrád z Církvice. Zámek tady však vybudoval teprve po r. 1713 Sázavský klášter, který získal Církvici před r. 1672 od majitele červenohrádeckého panství Blasia Eugena Salazara de Montealbano. Zámek byl určen pro klášterní úředníky a pro případ pobytu sázavských mnichů v Církvici.

Poprvé se připomíná v polovině 18. století v tereziánském katastru jako vrchnostenský dům se čtyřmi obytnými místnostmi. V r. 1772 prodal opat Sázavského kláštera Leandr Kramář církvický dvůr se zámkem Františku Posseltovi. Od něho získal Církvici v r. 1783 Emanuel Zádubský ze Schönthalu.

Tito první světští majitelé církvického statku, k němuž náležela jen jedna vesnice, přestavěli nevelký vrchnostenský dům v dnešní zámek. Z původní stavby se zachovala jen část obvodového zdiva v přizemí zámecké budovy.

Při přestavbě byla zřízena v zámku i kaple, vystupující její kněžiště z jižní strany objektu. V průběhu 19. století patru zámek řadě majitelů. Nejdéle ho vlastnila hrabata z Rummerskirchen (1814—1872).

V roce 1889 koupil církvický velkostatek i se zámkem od A. Linharta hrabě Leopold ze Šternberka, majitel velkostatku v nedalekých Zásmukách. Církvický zámek přestal sloužit jako šlechtické sídlo a bydleli v něm jen šternberští hospodářští úředníci, kteří spravovali církvičky dvůr.

Za první pozemkové reformy v r. 1926 byl církvičky dvůr rozparcelován a zámek zůstal i nadále prostou obytnou budovou. Po r. 1945 přešel do majetku státu.

Zámek není veřejnosti přístupný.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz