Nový zámek Býchory (Horskýsfeld)

280 02, Býchory
Býchory/Památky - Býchory


Popis místa
Novogotický zámek Býchory stojí ve stejnojmenné obci necelých deset kilometrů od Kolína ve Středočeském kraji. Dominantou tohoto poměrně mladého žlutobílého zámku je 25 metrů vysoká věž s cimbuřím.

280 02, Býchory
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Zámek Býchory nechal postavit ve 30. letech 19. století rytíř František Horský z Horskýfeldu v novogotickém stylu. Po jeho smrti se o zámek v Býchorech starali jeho příbuzní. V roce 1896 ho od nich koupil Filip Ernst Maria Hohenlohe-Schillingsfürst pro svou dceru, ta však brzy zemřela a on se přestal na zámek vracet.

Poté, co se na zámku vystřídalo ještě několik majitelů, byl v květnu 1948 znárodněn, od té doby plnil funkci školského zařízení a dětského výchovného ústavu.

V roce 2007 koupila zámek společnost ElitProfit, která ho plánovala rekonstruovat. Oprava však ještě nebyla dokončena.

V interiéru se dodnes dochovaly zajímavé malby stropů a stěn z konce 19. století. Kolem zámku byl současně založen krajinářky zajímavý anglický park o rozloze 5 ha. Park je vkusnou, promyšlenou ukázkou středně velkého krajinářského celku s citlivě komponovanými scenériemi, původně doplněnými jezírky a vodotrysky.

Historie nového zámku „Horskýsfeld“ v Býchorech nijak nesouvisí se starou tvrzí. Jako novostavbu ho nechal na místě starší myslivny za vsí postavit v roce 1865 majitel kolínského panství František Horský z Horskýsfeldu ve stylu tudorovské gotiky s věžičkami a cimbuřími.

Podle starší literatury je za autora projektu označován pražský architekt Eduard Halla, nová zjištění (zejména nález plánů na úpravu zámku z roku 1870) však poukazují na vídeňského architekta Moritze Hinträgera, autora neuskutečněného návrhu pseudogotické přestavby kolínského zámku. Stavbu na ploše 1682 m² provedl Vincenc Starý spolu s tesařským mistrem Kovaříkem. Zámku vévodí 25 metrů vysoká věž s cimbuřím, přistavěná k jižnímu průčelí.

Po smrti Františka Horského z Horskýsfeldu dne 6. dubna 1877 dědictví spravovali jeho příbuzní do roku 1896, kdy zámek koupil majitel poděbradského panství, kníže Filip Ernst Maria Hohenlohe-Schillingsfürst, pro svou desetiletou dceru Marii. Po její tragické smrti v roce 1897 však zámek přestal navštěvovat a 3. března 1904 ho prodal houslovému virtuózu Janu Kubelíkovi.

Za ním do Býchor zajížděli například Oskar Nedbal nebo J. B. Foerster a narodil se zde jeho nejslavnější potomek Rafael. V roce 1916 zámek a panství koupili rovným dílem manželé Eugen a Johana Tauberovi; Eugen Tauber byl pražský vinař. Od jejich dětí zámek koupili opět rovným dílem manželé Dominik a Božena Čiperovi, kteří podnikli obnovu zámku; Dominik Čipera byl generálním ředitelem Baťových závodů ve Zlíně a v letech 1938–42 ministrem veřejných prací.

V roce 1943 byla na panství uvalena nucená správa a po válce se v roce 1946 panství ujímá na krátko syn předchozích majitelů Jan Čipera, než mu byl majetek v květnu 1948 znárodněn. V letech 1949–2001 v zámku sídlila různá školní zařízení a nakonec dětský výchovný ústav, ačkoliv v roce 1990 byl v rámci restitucí vrácen původnímu majiteli Ing. Janu Čiperovi. Ten však o zámek nejevil zájem a ten začal rychle chátrat.

V dubnu 2007 ho koupila společnost ElitProfit, spol. s r. o. za účelem jeho generální rekonstrukce pro reprezentační účely společnosti. Stavební práce nicméně nepostupovaly příliš rychle a koncem roku 2010 byly pouze dokončeny obnovy oplocení pozemku, oprava brány a byl zpracován projekt na obnovu střech a omítek.

Zámek je v soukromém vlastnictví, přístupné jsou jen exteriéry zámku.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz