Zámek Bušovice

338 24, Bušovice, Tel.: +420 371 781 531, obecniurad@busovice.cz
Bušovice/Památky - Bušovice


Popis místa
Zámek vznikl v 18. století je dominantou Bušovic. Jde o jednoduchou, ale stavebně hodnotnější budovu zámečku rytířů Wiederberger von Wiedersberg. Zámek Bušovice se řadí k hodnotným barokním stavbám Plzeňska.

Zámek je zrekonstruovaný a chráněný památkovým úřadem.

Přesné datum založení a stavby zámecké budovy není známo. V roce 1717 zámek již určitě stál, protože tento letopočet nesl zvon ve věži kaple. Rozborem stavby a mobiliáře kaple je možné upřesnit její vznik těsně před rok 1710. V té době vlastnil Bušovice Jan Rudolf Antonín z Vidršperka.

Autor stavby také není jednoznačně známý. Kritickým stavebním rozborem však lze dojít k autorství Jakuba Augustona mladšího. Vyplývá to především z výzdoby vstupního portálu, ostění oken a tělesa kaple vystupujícího z dvorní fasády.

Zámek po smrti svého majitele přešel na Helverseny a později byl prodán městu Plzni spolu s místním poplužním dvorem. V zámku sídlila hospodářská správa dvora, po jeho zániku pak lesní úřad, který spravoval městské lesy. Škola sem byla umístěna v r. 1830, zrušena pak byla v r. 1977.

Od r. 1986 je v zámku depozitář Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, když byl mezitím prázdný a chátral. Knihovna provedla opravu a zpevnění budovy pro její využití k deponování literatury. Oprava byla dokončena v r. 1989. Protože však nevyhovoval především stav střešní konstrukce, byla zahájena další důkladná rekonstrukce střechy a oprava fasády v r. 2000.

Zámek není veřejnosti přístupný.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz