Zámek Břežany

Břežany, 671 65, Břežany, Tel.: +420 515 277 111, info@zamekbrezany.cz
Břežany/Památky - Břežany


Popis místa
Původně barokní zámek v obci Břežany na Znojemsku pochází ze 17. století. Počátkem 20. století začala být na zámku provozována sociální a charitativní činnost. V současné době je objekt domovem pro osoby se zdravotním postižením a není veřejnosti přístupný.

Břežany, 671 65, Břežany
Telefon: +420 515 277 111
E-mail: info@zamekbrezany.cz
Web: http://www.zamekbrezany.cz

Naplánovat trasu

První stavba na území zámku se datuje do roku 1539, kdy si zde Jan z Pernštejna nechal postavit tvrz. V roce 1692 je poprvé zmiňován zámek jako takový. Břežanský zámek vystřídal několik majitelů – patřil také rodu Lichtenštejnů, poté rodu Lobkoviců.

Roku 1926 kupuje objekt Kongregace sester sv. Hedviky. V období jejich vlastnictví zde sídlila mateřská škola, penzionát a ambulance pro nemocné. Koncem 20. století začala rozsáhlá přestavba, aby mohla budova plně sloužit sociálním účelům.

Za druhé světové války byly učitelky mateřské školy přeškoleny na zdravotní sestry a Němci sem přesunuli asi 100 dívek s mentálním postižením. Konec války znamenal bombardování Břežan a poškozen byl bohužel i zámek. Jeho správa pak přešla pod charitu. V roce 1960 byl zámecký areál vyvlastněn státem.

O navrácení úspěšně požádali sestry Kongregace sv. Hedviky, a tak jim byl celý zámecký areál po roce 1990 předán do vlastnictví. Od té doby zde stále probíhají různé opravy a úpravy. V současnosti není zámek veřejnosti přístupný, protože v něm sídlí příspěvková organizace řídící domov pro osoby se zdravotním postižením.

 • 1222 první písemná zmínka o vesnici Břežany, patřily velehradským cisterciákům
 • 1498 kupuje Břežany šlechtic Wolfgang Ofner
 • 1539 se držitelem Břežan stává Jan z Pernštejna, nechavá postavit tvrz tvořící základy nynějšího zámku
 • panství mění různé majitele, nakonec se dostává do držení Buquoyů
 • 1692 první písemná zmínka o zámku, hraběnka Buquoyová jej prodává  hraběti Michalu Janovi z Althanu
 • 1692 zámek prodán  Eleonoře Markétě z Lichtenštejna
 • 1713 se Marie Gabriela z Lichtenštejna provdala za vévodu Leopolda z Holstein – Wiessenburgu, který dal vystavět východní, jižní a západní trakt zámku a sochy v parku
 • 1799 se dědicem panství stává kníže Mořic z Lichtenštejna, dává strhnout dvě zámecké věže  v jižním traktu a nad výjezdem do zámeckého parku v severním traktu, nechavá vystavět nové pokoje
 • 1819  sňatek majitelky panství Leopoldiny z Lichtenštejna s  Ludvíkem z Lobkovic
 • 1908 zámek kupuje rodina Wambold-Umstadt z Vídně.
 • 1926 zámek kupuje od Ludviky Wambold – Umstadt Kongregace sester sv. Hedviky
 • 1927 byl dům posvěcen a svěřen do ochrany sv. Josefa. Dům posvětil biskup Josef Kupka
 • 1939 nacistická organizace NSV zabírá zámek, slouží jako lazaret
 • 1945 zámek poškozen bombardováním, zabrán Rudou armádou
 • 1951 zámek pod správou státní Charity
 • 1960 vyvlastnění zámku státem bez náhrady
 • 1991 vrácen Kongregaci sester sv. Hedviky dům i s přilehlými hospodářskými budovami a parkem
 • 1992 uzavřena dlouhodobá nájemní smlouva s příspěvkouvou organizací Zámek Břežany, jež zámek užívá dodnes

Na zámku sídlí domov pro osoby se zdravotním postižením a není volně přístupný.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz