Zámek Březolupy

687 13, Březolupy, Tel.: +420 572 258 221, obec@brezolupy.cz
Březolupy/Památky - Březolupy


Popis místa
Barokní zámek v Březolupech v okrese Uherské Hradiště má v prvním poschodí kapli. Zajímavá jsou rovněž klenutá sklepení pod severní částí zámku. Zámek byl po válce zkonfiskován firmě Baťa a dnes slouží potřebám obce.

687 13, Březolupy
Telefon: +420 572 258 221
E-mail: obec@brezolupy.cz
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Původně barokní zámek v Březolupech byl postaven v letech 1650–1668 za Františka Horeckého na místě dosavadní tvrze. Původně jednopatrová budova s obdélníkovým půdorysem dostala druhé patro až počátkem 20. století.

Zámek patřil například rodu Forgáčů. V roce 1929 ho do vlastnictví získala firma Baťa, té byl ale po roce 1949 zabaven ve prospěch státu. V současnosti zámek využívá obec Březolupy.

První zmínka o vsi je v padělané listině z roku 1261, sice listina je padělek, ale skutečnost existence vsi je skutečná. Její část daroval Smil ze Střílek vizovickému cisterciáckému klášteru. Další díly vsi měli drobní vladykové.

V roce 1349 postupuje svůj díl Pešík z Dešova Buzkovi z Nedachlebic. V rozmezí let 1362–1382 se uvádí jako majitel panství Vítek z Březolup. Už v druhé polovině 14. století zde pravděpodobně stála tvrz.

V 15. století se majitelé rychle střídali, byli do Šternberkové, Plevové, Ořechovští z Honbic, Kunové z Kunštátu. V 16. století je v držení Tetourů z Tetova sídlících na tvrzi, historicky doložené až v roce 1571, kdy ji spolu se vsí kupuje Volf Lorant z Inky od Burinana Tetour z Tetova.

V roce 1650 kupuje panství František Horecký z Horky, který nechává přestavět původní tvrz na barokní zámek. Od roku 1668 vlastní zámek Offreidové, od roku 1688 Forgáčové. Majitelé se často střídali i v průběhu 18. a 19 století.

V druhé polovině 19. století byla původní šindelová střecha nahrazena břidlicí. Počátkem 20. století bylo na čelní jižní straně přistaveno druhé patro.

V roce 1912 kupuje panství cukrovar A. Maye z Uherského Hradiště a od roku 1929 vlastní zámek Baťův koncern.

Po roce 1949 byl zámek firmě Baťa zabaven a stává se majetkem státu.

V části zámku sídlí obecní úřad. Exteriér zámku je volně přístupný.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz