Zámek Brtnice

Zámek, 588 32, Brtnice, Tel.: +420 777 718 551, kastelan@zamek-brtnice.cz
Brtnice/Památky - Brtnice


Popis místa
Renesanční zámek Brtnice stojí ve stejnojmenném městě na Jihlavsku na místě původního hradu. Ten si jako nové sídlo postavili Valdštejnové, když jim byl v první polovině 15. století vypálen hrad Rokštejn.

Zámek, 588 32, Brtnice
Telefon: +420 777 718 551
E-mail: kastelan@zamek-brtnice.cz
Web: http://www.zamek-brtnice.cz

Naplánovat trasu

Gotický hrad v Brtnici byl Valdštejny postupně rozšiřován a přestavován až do dnešní podoby renesančního zámku. Po bitvě na Bílé hoře o něj však přišli ve prospěch rodu Collalto z Itálie, který ho vlastnil až do roku 1945.

V současné době jej má v nájmu firma, jejímž úkolem je zámek opravit. V roce 2011 byl zámek zpřístupněn veřejnosti, brzy byl ale kvůli špatnému stavu opět uzavřen. Nepřístupný je i v současnosti, otevírá se jen zcela výjimečně, například v době konání brtnické poutě na konci srpna.

Brtničtí z Valdštejna

Tento šlechtický rod koupil brtnické panství kolem roku 1400. První člen rodu, který sídlil v Brtnici se jmenoval Hynek z Valdštejna. Po přestěhování z hradu Rokštejna do Brtnice přijal přízvisko Brtnický. Hynek začal přestavovat strážní tvrz ve skutečný hrad. Zemřel nejpozději roku 1409.

Dědictví převzal Jindřich z Valdštejna, Hynkův syn. Roku 1415 se oženil s Annou z Pernštejna. Narodili se jim synové Václav a Jan (řečený také Jindřich). Jindřich zemřel roku 1422. Poté drželi Brtnici Jindřichovi synové společně se svým strýcem Zdeňkem Brtnickým z Valdštejna a na Sádku, mladším synem Hynka. Oba synové Jindřicha zemřeli velmi brzy, Václav zemřel v roce 1444 a Jan (Jindřich) roku 1449.

Roku 1430 Zdeňkovi markrabí Albrecht Habsburský zakázal pokračovat ve stavbě hradu v Brtnici. Zdeněk Brtnický z Valdštejna byl ženat s Žofkou z Kunštátu. Měli spolu syny Jana, Hynka a Václava. Asi od roku 1459 drželi Brtnici Hynek a Václav společně. Hynek i Václav byli věrnými spojenci krále Jiřího z Poděbrad. Václav zemřel bez potomků v roce 1486. Hynek Brtnický z Valdštejna se roku 1481 oženil s Dorotou Trčkovou z Lípy. Zemřel roku 1489.Pojeho smrti nastoupili jeho synové Burjan a Zdeněk z Valdštejna.

Zdeněk zemřel již roku 1528. Jeho bratr Burjan se oženil s Kateřinou z Ludanic. Měli spolu syny Jana a Zdeňka. Burjan zemřel v roce 1544. Brtnici zdědil Zdeněk Brtnický z Valdštejna, Burjanův syn. Roku 1547 se oženil s Annou Krajřovou z Krajku. Zdeněk se stal v roce 1557 zemským hejtmanem. Zahájil v Brtnici přestavbu gotického hradu na renesanční zámek.

V roce 1561 nastoupil Hynek Brtnický z Valdštejna, Zdeňkův syn. Hynek se stal významným zemským hodnostářem. Roku 1576 se oženil s Kateřinou Zajímačkou z Kunštátu. Letopočet 1581 s jejich jmény a erby dokládá na zámku další významnou renesanční přestavbu. Hynek zemřel roku 1596 a Kateřina v roce 1601.Brtnici převzal Zdeněk Brtnický z Valdštejna, Hynkův synovec, po smrti Kateřiny v roce 1601.

V červenci roku 1621 byl Zdeněk Brtincký z Valdštejna napříkaz kardinála Dietrichsteina zatčen a uvězněn. Zdeněk byl odsouzen ke ztrátě cti , hrdla a majetku. Trest byl nakonec změněn na doživotní žalář Špilberku. 24. června 1623 Zdeněk zemřel v žaláři na Špilberku. Zdeněk byl posledním majitel zámku z tohoto rodu, a tak zámek po více než 200 letech změnil majitele. 2. dubna 1623 bylo panství Brtnice předáno listinou císaře Ferdinanda II. do rukou italského šlechtického rdu z Collalto et San Salvatore.

 

Rod z Collalto et San Salvatore

První majitel brtnického zámku z tohoto šlechtického rodu sestal Rombaldo XIII. Roku 1617 se oženil s Blankou Polyxenou z Thurnu a Valsassiny. V roce 1629 začal Rombaldo se stavbou kláštera a přestavbou zámeckého kostela. Rombaldo XIII. se narodil roku 1579 v Mantoně a zemřel v roce 1630 ve švýcarském Churu.

V letech 1630-1646(1647) spravovala panství vdova Blanka Polyxena s poručníkem svých synů Claudia (nar. 1628) a Antonína Františka (nar. 1630), Michalem Adolfem z Althanu. Blanka zemřela koncem roku 1646 či počátkem ledna 1647.Poní převzal panství její syn Claudius III. z Collalto. Oženil se s Marií Isabelou z rodu knížat Gonzagů. Někdy v letech 1650-1655 reprezentativně přestavěli třicetiletou válkou zničené sídlo. Claudius zemřel roku 1661 a po něm se stal pánem panství jeho mladší bratr Antonín František I. Dal postavit v letech 1672-3 kapli P. Marie Pomocné na návrší naproti zámku.AntonínFrantišekI.byl třikrát ženat. Poprvé s Marií Terezií de Portia. Druhou manželkou byla Marie Maxmiliána roz. Althanová, vdova Sinzendorfová. Potřetí se oženil s Marií Annou hraběnkou von Strattmann. Antonín František I. zemřel roku 1696.

Jeho nástupcem se stal jeho starší syn z druhého manželství Leopold Adolf Rombaldo. Narodil se roku 1674 a padl roku 1707 v souboji s Augustem Jáchymem hrabětem Sinzendorfem.Pojeho smrti rok řídil brtnické panství administrátor Karel Ludvík z Rogendorfu. V roce 1709 přišel na brtnické panstvíAntonínRombaldoI., syn hraběte Vinciguerry V. z mladší italské větve Collaltů, usazené v Itálii. Jeho matkou byla Eleonora Terezie hraběnka z Thurnu a Valsassiny. Roku 1708 se oženil s Marií Eleonorou hraběnkou ze Stahrembergu. Tehdy Brtnici zkrášlila řada soch od Davida Liparta. V zámku tehdy vzniklo 11 velkých obrazů od Karla Františka Teppera. Obrazy zachycují návštěvy císařů v Brtnici.

Roku 1715 postihla Brtnici morová rána, na paměť se koná historický "morový" průvod. AntonínRombaldoI. se narodil roku 1681 a zemřel roku 1740. Po něm nastoupil jeho syn Tomáš Vinciguerra VI., František Augustin. Manželka Tomáše Vinciguerry VI. se jmenovala Antonie Josefa hraběnka Monte Santa de Silva. Tomáš Vinciguerra VI. se narodil roku 1710 a zemřel roku 1768. Poté nastoupil jeho jediný syn Jan Nepomuk hrabě Collalto, který neplnoletý, svobodný bez potomků zemřel.

V roce 1772 nastoupil František Augustin, bratr Tomáše Vinciguerry VI. Oženil se s Cecilií z Collalto, svou vlastní neteří, byla dcerou jeho bratra. Jejich manželství bylo bezdětné. František Augustin se narodil roku 1714 a zemřel roku 1779. Z mladší italské větve Collaltů přišel do Brtnice Antonín Octavián. Jeho manželka byla Laura Nani z Benátek. Antonín Octavián se narodil roku 1714 a zemřel roku 1793. Brtnici zdědil jejich syn Eduard III., povýšený roku 1822 na prvního knížete z rodu Collalto. Roku 1782 se oženil s Cecilií hraběnkou de Gradenigo. Eduard III. se narodil roku 1747 a zemřel roku 1833. Nastoupil Antonín Octavián, Jan. Jeho manželka byla od roku 1810 Karolína hraběnka Apponyi. Kolem roku 1842 provedl na zámku klasicistní přestavbu. Západní křídlo 2. nádvoří bylo zvýšeno o mezipatro a druhé poschodí. Kníže se narodil roku 1784 (1791?) a zemřel roku 1854. Dalším pánem na Brtnici byl jejich syn  Eduard VI. Alfons kníže Collalto. Jeho manželka byla Karolína Marie Apponyi mladší. Eduard VI. se narodil 1810 a zemřel 1862.

Nástupcem byl jeho syn Emanuel Josef Antonín., jeho manželka byla Irma Büttnerová z Vídně. Manželství bylo bezdětné.  Emanuel se narodil 1854 a zemřel roku 1924. Emanuelem vymřela tato mladší italská větev Collaltů. Statky přešly na Manfreda, potomka Eduardova bratra Alfonse, který opět přišel z Itálie. Jeho manželkou byla Tekla princezna Ysenburg-Büdingen. Manfred se narodil roku 1870 a zemřel v roce 1940.

Posledním majitelem brtnického zámku a statků se stal jeho syn Octavián Rombaldo, který se narodil roku 1906. Jeho manželkou byla Marie Kamila princezna Windischgrätz. Knížeti byl majetek zkonfiskován v roce 1945 a kníže Octavián Rombaldo de Collalto et San Salvatorese s rodinou (děti: Alexandra, anfred, Cecílie) odstěhoval roku 1947 do Itálie na starobylé rodové sídlo Castello di San Salvadore u města Susegana nedaleko Trevisa severně od Benátek.

Zámek Brtnice je dlouhodobě uzavřen.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz