Zámek Bravantice

Bravantice, 742 81, Bravantice, Tel.: +420 556 417 052, obec@bravantice.cz
Bravantice/Památky - Bravantice


Popis místa
V Bravanticích nedaleko Ostravy stojí v podstatě dva zámky v jednom komplexu – renesanční a barokní. Hrad zde ale stával už za Karla Velikého v 9. století. Přes řeku ke kostelu od zámku vede jeden z nejstarších klenutých mostů se středovým pilířem v této oblasti.

Zámecký areál tvoří dvě budovy. První budova v renesančním stylu vznikla z vodního hradu, jehož vznik se datuje k 9. století. Bravantický zámek byl vystavěn k ochraně severojižní obchodní cesty proti loupežným přepadením. Úkolem hradního pána a posádky bylo dbát na pořádek a bezpečnost. Renesanční zámek ze 17. století, jehož průčelí bylo počátkem 19. stol. empírově upraveno. Do roku 1945 se na zámku vystřídali různé šlechtické rody, z nichž nejznámější je rod Blucherů.

Druhá budova je barokní stavbou, kterou místní panstvo většinou využívalo jako hospodářskou budovu. V současné době jsou obě zámecké budovy a jejich přilehlé okolí značně zdevastováno.

K zámku, nebo lépe řečeno k zámkům, patří anglický park a jeden z nejstarších kamenných klenutých mostů se středovým pilířem na Severní Moravě. Vede přes říčku ke kostelu svatého Valentýna, hřbitovu a centru obce.

Starší renesanční a patrový zámek s mansardovou střechou ze 17. století vznikl přestavbou vodní tvrze z 16. století u říčky Seziny. Z tvrze se zachovaly valy s nárožními palebnými rondely, obojí dnes porostlé vzrostlými stromy. Dochovaly se i stopy vodních příkopů. Po dokončení nového zámku už tento starý sloužil pouze k hospodářským účelům.

Nový zámek vznikl někdy mezi léty 1650 a 1750 za panování Řeplínských z Berečka. Je to jednoduchá obdélníková stavba, dodržující barokní požadavky na symetrii např. v počtu oken, vstup uprostřed budovy, dispozici místností atd. Přibyly také prvky empíru.

Po poválečném znárodnění nemovitosti užíval stát a po změně režimu v 90. letech 20. století měl o lokalitu pečovat Pozemkový fond ČR. Výsledkem jejich (ne)činnosti je devastace, jejíž náprava podle předběžných odhadů přijde na 100 milionů korun. Investor, financující tak rozsáhlou opravu se zatím nenašel, obec však již začala s rekonstrukcí anglického parku. Samotné budovy zámku zůstávají pro veřejnost nepřístupné.

Anglický park byl založen na přelomu 18. a 19. století.

Zámecké budovy nejsou veřejnosti přístupné. Park prochází rekonstrukcí.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz